Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

prof. W. Miczulski.JPG

5 stycznia 2016 r.

 

Dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego został wybrany na członka Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk na lata 2016-2019.

 

 

Od 1973 r. prof. Wiesław Miczulski jest zatrudniony w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i WSInż. w Zielonej Górze). W 1989 r. w Instytucie Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika otrzymał na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w 2002 r. (pierwsza habilitacja na Uniwersytecie Zielonogórskim). 

 


Na Wydziale pełnił wiele funkcji organizacyjnych, m.in. przez dwie kadencje był dyrektorem Instytutu Metrologii Elektrycznej, w latach 2002-2004 prodziekanem, a w latach 2004-2005 dziekanem.

 

Od 2004 r. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ jest członkiem KMiAN PAN. W latach 2004-2007 był przewodniczącym Rady Naukowej OBR ME „Metrol” w Zielonej Górze. Ponadto w latach 2007-2015 był rektorem PWSZ w Sulechowie. Od 2010 r. jest wiceprzewodniczącym Lubuskiej Rady Innowacji.

 


Przedmiotem badań prowadzonych przez prof. W. Miczulskiego są metody, struktury i algorytmy przetwarzania sygnałów w inteligentnych rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących przeznaczonych do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, np. Smart Metering i Smart Grid, spełniających wymagania stawiane przez aplikacje informatyczne znajdujące się na wyższych poziomach hierarchicznego modelu informatycznego przedsiębiorstwa oraz Internetu Rzeczy. Prowadzone badania dotyczą także problematyki pozyskiwania wiedzy z danych pomiarowych pod kątem diagnostyki obiektów i procesów przemysłowych. Prof. W. Miczulski był wykonawcą lub kierował licznymi pracami w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych i przedsiębiorstwa. Część opracowań zostało wdrożonych.

 


Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznym (w tym z listy JCR) oraz w materiałach krajowych i zagranicznych konferencji, a także 2 patentów i 1 zgłoszenia patentowego.

 


Był promotorem pięciu zakończonych przewodów doktorskich, w tym jednego z wyróżnieniem, recenzentem w jednym przewodzie habilitacyjnym i siedmiu doktorskich z dyscypliny elektrotechnika. Jest wykładowcą z zakresu m. in. pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, modelowania przetworników pomiarowych, pozyskiwania wiedzy z danych pomiarowych.

 

Serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT