Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Jarosław Dzięcielewski z Wydziału Artystycznego UZ profesorem nauk plastycznych!

9 października 2018 r.

 

_DSC1933.jpg

Fot. z archiwum prywatnego J. Dzięcielewskiego

Miło mi poinformować, że 30 lipca 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał dr. hab. Jarosławowi Dzięcielewskiemu z Instytutu Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł profesora sztuk plastycznych. Procedura profesorska przeprowadzona została w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby.

 

Jarosław Dzięcielewski ur. 23.03.1963 r. we Wschowie. Studia ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby - kierunek rzeźba, a dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Olgierda Truszyńskiego w 1991 r. Od 1992 r. pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (dawniej WSP).

 

W latach 1995-2001 był asystentem w Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Izabelę Gustowską. W tym samym czasie, równolegle, był też asystentem w Pracowni Rysunku prowadzonej przez prof. Andrzeja Banachowicza. W latach 1995-1997 prowadził uczelnianą Galerię GI w Zielonej Górze. W 1997 r. był współzałożycielem i członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Współczesnej w Zielonej Górze.

 

W latach 1998-1999 samodzielnie prowadził Pracownię Rzeźby oraz wykładał zagadnienia i tendencje sztuki współczesnej w Studium Sztuk Plastycznych w Głogowie. W 2000 r. uzyskał doktorat w ASP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Od 2002 r. samodzielnie prowadzi Pracownię Rzeźby i Kształtowania Przestrzeni oraz Pracownię Struktur Wizualnych i Mechanizmów Percepcji Wzrokowej (ćwiczenia). W 2008 r. uzyskał habilitację w ASP w Krakowie na Wydziale Rzeźby i od tego też czasu prowadził w swoim instytucie wykłady z psychofizjologii widzenia. Obecnie prowadzi wykłady z przedmiotu o nazwie struktury wizualne i mechanizmy percepcji wzrokowej. Od 2011 r. był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2013 r. jest kierownikiem Zakładu Architektury Wnętrz i Rzeźby Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego i od tego roku prowadzi wykłady z rzeźby współczesnej. W latach 2012-2014 był wydziałowym koordynatorem Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Zielonogórskim. Po uzyskaniu habilitacji przez kilka lat był opiekunem Koła Naukowego studentów Wydziału Artystycznego pod nazwą Pracownia Wolnego Wyboru. W latach 2013-2017 był opiekunem i kuratorem Galerii Rektorat (Uniwersytetu Zielonogórskiego). Od 2013 r. aż do chwili obecnej jest recenzentem i członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (komisja habilitacyjna).

 

Jest promotorem i recenzentem w przewodach doktorskich. Wypromował jednego doktora, jest autorem dwóch recenzji w przewodach doktorskich i czterech w przewodach habilitacyjnych, był też piętnaście razy członkiem komisji habilitacyjnych. W swoim dorobku artystycznym ma ok. 30 wystaw indywidualnych i 50 wystaw zbiorowych. Od 1997 r. aż do chwili obecnej zajmuje się cyklami rzeźb swojego autorstwa pt. KONSEKRACJA.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT