Dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ, kierownik Zakładu Jazzu w Instytucie Muzyki profesorem sztuk muzycznych!

26 kwietnia 2018 r.

 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że 25 kwietnia br.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył, nadany postanowieniem z dnia 22 marca 2018 r., tytuł profesora sztuk muzycznych dr hab. Jerzemu Szymaniukowi, prof. UZ, kierownikowi Zakładu Jazzu w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

odbiór nominacji prof. J. Szymaniuk.jpg

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza nominację profesorską Jerzemu Szymaniukowi. Fot. archiwum Kancelarii Prezydenta RP.

Prof. dr hab. Jerzy Szymaniuk zajmuje się kompozycją i aranżacją, nauczaniem i upowszechnianiem muzyki jazzowej. W 1981 r. ukończył kierunek wychowanie muzyczne w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W latach 1985 – 1991 pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze i prowadził Big Band Mrowisko.

 


Dnia 20 maja 2002 roku Rada Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach nadała kwalifikację I stopnia w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej jazz i muzyka rozrywkowa. W sierpniu 2009 r. Jerzy Szymaniuk w Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikował książkę pt. Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury Kolędy dla Świata, która była jednocześnie jego pracą habilitacyjną, a także podręcznikiem uzupełniającym naukę w zakresie aranżacji. Dnia 22 września 2010 roku Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu Jerzemu Szymaniukowi stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych.

 

 

Wykładał podstawy harmonii jazzowej z improwizacją, aranżację w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (2000-2001), a następnie na Uniwersytecie Zielonogórskim (2001-2004). Od października 2004 r. prowadzi zajęcia na kierunku jazz i muzyka estradowa z przedmiotów: podstawy zespołów instrumentalnych, big band, prowadzenie zespołów z metodyką, kompozycja i aranżacja, seminarium pracy dyplomowej, instrumentoznawstwo z propedeutyką instrumentacji.

 

 

Dyrygent i kierownik artystyczny big bandów: 1982-1984 Big Band „Novita" w Zielonej Górze, 1985-1991 Big Band „Mrowisko" (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze), 1998-2002 Big Band Zielona Góra, od 2002 Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Założył i prowadził Studium Muzyki Jazzowej, organizował Małą Akademię Jazzu oraz Ogólnopolskie Spotkania Big Bandów (1986-1988, 1991). W latach 1988, 1999-2004 oraz w 2006 r. zorganizował i był wykładowcą warsztatów big bandów oraz wielu warsztatów jazzowych adresowanych do młodzieży oraz studentów.

wspólne z Prezydentem właściwe.jpg

Wspólne zdjęcia Prezydenta RP Andrzeja Dudy z profesorami, którym przed chwilą wręczył nominacje. Pierwszy z lewej prof. Jerzy Szymaniuk. Fot. archiwum Kancelarii Prezydenta RP.

Współpracował ze znanymi muzykami polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Wśród instrumentalistów byli to między innymi: grający na akordeonie – Cezary Paciorek, Wiesław Prządka; na flecie – Agnieszka Kuchnowicz; na skrzypcach – Adam Bałdych, Janusz Nykiel; na klarnecie – Emil Kowalski, Piotr Baron; saksofoniści - Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Piotr Baron, Henryk Miśkiewicz, Maciej Sikała, Christof Griese, Adam Wendt, Jerzy Główczewski, Piotr Cieślikowski, Jarosław Wachowiak, Jan Adamczewski, Łukasz Matuszewski; trębacze -  Piotr Wojtasik, Colloca Silvano, Ralf Rickert, Henryk Majewski, Robert Majewski, Zbigniew Czwojda, Patrycjusz Gruszecki; puzoniści - Grzegorz Nagórski, Jacek Namysłowski, Bartosz Pernal, Józef Zatwarnicki; pianiści - Wojciech Niedziela, Piotr Wrombel, Jakub Stankiewicz, Zdzisław Babiarski, Wojciech Pruszyński, Tomasz Jędrzejewski; organy hammonda - Wojciech Karolak, Artur Grudziński; wibrafon – Dominik Bukowski; kontrabasiści - Jacek Niedziela, Andrzej Cudzich, Adam Cegielski, Antoni Dębski, Adam Skrzypek, Jakub Olejnik, Tomasz Pierzchniak; basiści el. - Andrzej Pluszcz, Dariusz Ziółek, Bartłomiej Pietsch; gitarzyści - Jarosław Śmietana, Artur Lesicki, Mike Russell, Bohdan Lizoń, Jacek Szreniawa; perkusiści - Cezary Konrad, Zbigniew Lewandowski, Adam Buczek, Ireneusz Głyk, Waldemar Franczyk, Przemysław Jarosz, Marek Wesołowski, Michał Piotrowski, Adam Golicki, Michał Czwojda, Radek Przybylski; instr. perkusyjne - Thomas Sanches; studenci i absolwenci kierunku jazz i muzyka estradowa.

 

 

Wśród wokalistów wymienić należy: Urszulę Dudziak, Ewę Urygę, Krystynę Prońko, Annę Serafińską, Grażynę Łobaszewską, Marka Bałatę, Andrzeja Dąbrowskiego, Mike’a Russella, Krzysztofa Kiljańskiego, Priscillę Jones, Nicky Browna, Zbigniewa Wodeckiego, Adę Rusowicz, Wojciecha Kordę, Beatę Bednarz, Patrycję Golę, Ingrid Diem, Marcię Walder-Thomas, Briana Fentressa, Janusza Szroma, Valerie Scott, Piotra Salatę, Felicjana Andrzejczaka, Jacka Szreniawę, Idę Zalewską, Jewgenija Jefremowa, Tetianę Sopiłkę, Dorotę Osińską, Wojciecha Myrczka, Kasię Urbaniak, Mikę Urbaniak, Piotra Salatę, Eleni, Annę Marię Mbayo, Paulinę Gołębiowską, Katarzynę Mirowską, Joannę Świniarską, Małgorzatę Biniek, Marcina Wawrzynowicza, Daniela Moszczyńskiego; studentów i absolwentów kierunku jazz i muzyka estradowa.

 

 

Prof. J. Szymaniuk współpracował także z zespołami aktorskimi polskich teatrów, chórami, zespołami wokalnymi, orkiestrami i combami.

 

 

W latach 1990-1998 współpracował jako pianista i aranżer z zespołem Zbigniewa Czwojdy The New Sami Swoi Orchestra. Z orkiestrą występował na wielu festiwalach i koncertach jazzowych w Europie. Orkiestra współpracowała ze znanymi muzykami i wokalistami (między innymi ze: Zbigniewem Jaremko, Jerzym Jarosikiem, Lorą Szafran, Wayne Bartlettem, Jane Shine, Ewą Bem, Andrzejem Rosiewiczem, Izą Zając).

 

 

Jest autorem wielu projektów muzycznych, zaaranżował znaczącą ilość programów koncertowych. Brał udział (jako pianista, aranżer, kierownik muzyczny) w nagraniach płytowych (26 CD, z których 8 to własne projekty).

 


Na przełomie 2015 i 2016 roku została wydana płyta CD pt. 15 years in Full Swing dokumentująca 15 – letnią działalność Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Koncertował, nagrywał, brał udział w festiwalach jazzowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Holandia, Belgia, Jugosławia, Austria, Szwajcaria, Dania, Rosja, Białoruś, Węgry, Szwecja, Hiszpania, Estonia).

 

 

Orkiestry prowadzone przez Jerzego Szymaniuka wielokrotnie zdobywały nagrody na festiwalach jazzowych. Jest inicjatorem założenia Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Od grudnia 2004 pełni w nim funkcję prezesa.

 


Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Green Town of Jazz (2005- 2017) organizowanego przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe.

 


Autor, realizator koncertów z cyklu Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyjaciele.

prof. J. Szymaniuk FN 2013.jpg

Prof. Jerzy Szymaniuk dyryguje Big Bandem Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas Festiwalu Nauki 2013 r. Fot. Tomasz Gawałkiewicz ZAFF.

Dwukrotnie, w grudniu 2004 r. oraz w listopadzie 2007 r. dyrygował koncertami „Kolędy dla Świata", w których wzięło udział wielu uznanych polskich i zagranicznych artystów. Oba te koncerty były wielokrotnie emitowane w TVP1, TVP Polonia i TVP Historia.

 

 

1 kwietnia 2006 r. w kościele św. Jacka w Warszawie podczas koncertu „Nieszpory” przygotowanego w I rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II prof. J. Szymaniuk dyrygował  Polską Orkiestrą Radiową, która wykonała jego kompozycję „Szukałem Was. Lament po Pasterzu" do słów Ernesta Brylla. W koncercie wzięli także udział soliści – Beata Bednarz, Patrycja Gola, chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jazzowa sekcja rytmiczna w składzie: Piotr Wrombel, Adam Buczek, Dariusz Ziółek. Utwór ten znalazł się na wydanej płycie „NIESZPORY. ARTYŚCI POLSCY JANOWI PAWŁOWI II W HOŁDZIE". Koncert był transmitowany przez TVP1 i TV Polonia.

 

 

W lipcu 2008 r. – koncertował z Urszulą Dudziak, Kasią Urbaniak, Miką Urbaniak, Big Bandem UZ w Saragossie (Hiszpania) w ramach EXPO 2008.

 

 

Prof. Jerzy Szymaniuk zrealizował projekt płytowy promujący Zieloną Górę i zielonogórskich artystów. W grudniu 2008 r. ukazała się płyta Urszula Dudziak/ Jerzy Szymaniuk/Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego Forever Green – Zawsze Zielona.

 


W marcu 2010 r. dyrygował orkiestrą festiwalową, która wystąpiła z Urszulą Dudziak w koncercie pt. „Gala Polskiego Jazzu - Big Festiwal Band” w Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiu w ramach 46. Wrocławskiego Festiwalu Jazzowego „Jazz nad Odrą” wraz z rejestracją radiową. W orkiestrze grali min.: Henryk Miśkiewicz, Piotr Baron, Jerzy Główczewski, Robert Majewski.

 

 


Wielokrotnie brał udział w konferencjach i seminariach naukowych, m. in. był kierownikiem naukowym Międzynarodowej konferencji naukowo - metodycznej: Współczesne metody nauczania muzyki jazzowej, Contemporary Teaching in Jazz Music, Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (2015).

 

 

 

prof. J. Szymaniuk koncert bożonarodzeniowy 2017.jpg

Prof. Jerzy Szymaniuk podczas koncertu „Przyjaciele Big Bandu świątecznie" w grudniu 2017 r. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Do jego najważniejszych publikacji należą:  Jerzy Szymaniuk, Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury „Kolędy dla Świata”, Wydanie II Uzupełnione, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-212-9; Jerzy Szymaniuk, Pieśni bożonarodzeniowe, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, ISBN 978-83-7842-224-2. Jerzy Szymaniuk, Interpretacja polskich kolęd i pastorałek w procesie aranżacji na przykładzie partytury „Kolędy dla Świata”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, ISBN 978-83-7481-260-3.

 

Jest opiekunem naukowym zeszytów aranżacyjnych Institute of Music University of Zielona Góra Presents, Big Band Series, oraz Institute of Music University of Zielona Góra Presents, Jazz Combo Series.

 

Jest także autorem artykułów w pracach zbiorowych oraz artykułów promujących, popularyzujących, informacyjnych, min.: Jerzy Szymaniuk, Festiwal jazzowy Green Town of Jazz. Artyści, zespoły, projekty, statystyka, [w:] Jazz w kulturze polskiej, t. 2, red. naukowa R. Ciesielski, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2016, ISBN 978-83-7842-237-2; Jerzy Szymaniuk, Zielonogórskie big bandy, [w:] Jazz w kulturze polskiej, t. 1, red. naukowa R. Ciesielski, Zielona Góra 2014, Oficyna Wydawnicza UZ, ISBN 978-83-7842-143-6; Jerzy Szymaniuk, Więzi między muzykami na przykładzie big bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sposoby powstawania oraz ich rola, [w:] Więzi. Dylematy egzystencjalne, red. naukowa Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prufer, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010, ISBN 978-83-7481-367-9.

 

Wypromował dwóch doktorantów (Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydział Dyrygentury Chóralnej Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu). Uczestniczył jako recenzent w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie stopnia doktora. Wielokrotnie wystawiał opinie w celu otwarcia przewodów doktorskich i habilitacyjnych.

 

Był także opiekunem naukowym w ramach indywidualnego programu studiów (Instytut Muzyki, Wydział Artystyczny, Uniwersytet Zielonogórski, Kierunek: Jazz muzyka estradowa: Marek Napiórkowski – studia I st., rok ukończenia 2016; Beata Bednarz – studia I st., rok ukończenia 2015; Artur Lesicki – studia I st., rok ukończenia 2010).

 

Za wieloletnią pracę został uhonorowany licznymi odznaczeniami, nagrodami, wyróżnieniami, indywidualnymi i zespołowymi. Obejmują one odznaczenia państwowe, nagrody ministerialne, nagrody za działalność twórczą, nagrody rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za osiągnięcia naukowe, artystyczne i organizacyjne, nagrody Prezydenta m. Zielona Góra, nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego, nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, nagrody artystyczne (w tym nagrody przyznane orkiestrom prowadzonym przez Jerzego Szymaniuka).

 

 

Panie Profesorze serdecznie gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT