Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Paweł Zimniak dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UZ profesorem nauk humanistycznych!

10 lipca 2018 r.

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 20 czerwca 2018 r. wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej, członek Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z ramienia Wydziału Humanistycznego i kierownik Zakładu Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów, dr hab. Paweł Zimniak  otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

 

 

prof. P. Zimniak.jpg

Fot. Archiwum prywatne prof. P. Zimniaka.

Nasza szczególna radość związana z tą nominacją wynika z faktu, że profesor Paweł Zimniak jest od początku swojej drogi naukowej – tj. od czasu swoich studiów w Instytucie Filologii Germańskiej – nieprzerwanie związany z zielonogórskim środowiskiem naukowym. Tutaj przeszedł całą ścieżkę awansu naukowego, od asystenta przez adiunkta (po uzyskaniu w 1995 r. stopnia doktora na Uniwersytecie Szczecińskim), aż po profesora nadzwyczajnego. Jeszcze przed uwieńczoną sukcesem obroną rozprawy habilitacyjnej na Uniwersytecie Gießeńskim (2007), profesor P. Zimniak decyzją dziekana Wydziału Humanistycznego UZ otrzymał nominację na dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej. To niewątpliwie w dużej mierze sile Jego woli, Jego determinacji i pracowitości ten Instytut zawdzięcza nie tylko awans środowiskowy do pozycji jednej z naukowo najaktywniejszych i najmocniejszych badawczo placówek macierzystego wydziału, ale przede wszystkim wysoką pozycję wśród polskich germanistyk. Wyrazem uznania dla tych osiągnięć było obdarzenie prof. P. Zimniaka funkcją członka Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich.

 

 

Tytuł profesora Paweł Zimniak 1.jpg

List z Kancelarii Prezydenta RP informujący o przyznanym tytule.

Jednak prof. P. Zimniak dał się poznać nie tylko jako świetny organizator, ale również niezmordowany w swych poszukiwaniach badacz literatury i kultury. Jego imponujący dorobek naukowy obejmuje ponad sto – w znaczącym stopniu wydanych za granicą – publikacji, w tym cztery monografie i dziewiętnaście tomów zbiorowych. Znakiem uznania dla kompetencji naukowych i wiedzy profesora jest częste powierzanie mu funkcji recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Jednak prawdziwego mistrzostwa dowodzi się w szkolnictwie wyższym w roli promotora. Również na tym obszarze profesor P. Zimniak pokazał nie tylko szczęśliwą rękę, ale przede wszystkim w pełni ujawnił swój talent pedagogiczny. Jego świadectwem są nie tylko trudne do zliczenia prace magisterskie, powstałe pod jego kierunkiem, ale przede wszystkim trzy wypromowane doktoraty, z których dwa – za szczególne wartości naukowe – wyróżniono specjalnymi nagrodami Polskiej Akademii Nauk.

 

Nawet jeśli – jak na rasowego badacza przystało – działalność naukowa i organizacyjna zabierają profesorowi gros czasu, przedstawienie Jego sylwetki byłoby niepełne, gdyby pominąć fakt, że jest on człowiekiem z pasją, co ze szczególnym natężeniem wyraża się w zamiłowaniu do sportu. Ta namiętność, niegdyś znajdująca swój wyraz w uprawianych – z sukcesami! – dyscyplinach, jak tenis stołowy czy squash, obecnie dochodzi do głosu w życiu zapalonego kibica i znawcy piłki nożnej.

 

 

Profesorowi Pawłowi Zimniakowi życzymy dalszych sukcesów i pomyślności w pracy naukowo-badawczej, jak i życiu prywatnym.

 


dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ

Instytut Filologii Germańskiej

 

 

Serwis informacyjny www.uz.zgora.pl przyłącza się do gratulacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT