Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Małgorzata Czerniawska z IAiU UZ wyróżniona w konkursie poznańskiego oddziału PAN

3 czerwca 2022 r.

M.Czerniawska.jpg

Dr Małgorzata Czerniawska. Fot. archiwum prywatne.

Z przyjemnością informujemy, że dr Małgorzata Czerniawska z Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ otrzymała wyróżnienie w X edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2021 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant. Organizatorem konkursu był poznański oddział Polskiej Akademii Nauk. Dr M. Czerniawska otrzymała wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za publikację „Prześwity. W stronę światła, w stronę mroku. Transformacja przestrzeni i inne metody modelowania procesów percepcyjnych w malarstwie.” Została ona wydana przez Grupę PWN https://ksiegarnia.pwn.pl/Przeswity-W-strone-swiatla-w-strone-mroku,921536515,p.html w grudniu ubr.Jak pisze autorka we wprowadzeniu do książki: Niniejsza publikacja jest podsumowaniem, które pozwoliło mi na zamknięcie pewnego etapu w moim życiu – zarówno zawodowym, jak i osobistym – by móc otworzyć kolejny rozdział podążania tropem „Prześwitów” oraz nieustającego poszukiwania malarskiego języka, formułującego sens i charakter rozwijanych wątków.

Jest również komentarzem do serii dziesięciu obrazów zatytułowanych „Prześwity”, które pojawiają się i w tekście, i w dokumentacji zdjęciowej na końcu pracy.

Powstawanie tej książki zbiegło się z czasem, kiedy nieodwracalnie przestałam być dzieckiem, którym się przecież jest (bez względu na wiek) dopóty, dopóki żyją rodzice...

Siłą rzeczy, moja malarska droga tak ciasno splotła się ze ścieżką mego życia, że wszelkie rozważania na temat różnego rodzaju prześwitów oraz szeroko pojętej transformacji, odnoszę zarówno do przestrzeni malarskiej – będącej pochodną zmysłowego odbioru rzeczywistości – jak i tej życiowej, powiązanej z emocjami.

Próbuję więc dotknąć istoty światła oraz mroku na wielu obszarach – i jako twórca, i jako człowiek – wciąż na nowo podejmując się zdefiniowania czym jest malarstwo wobec tak pojmowanego świata.


 

PRZEŚWITY.. okładka książki-2.JPG

Zapytaliśmy dr M. Czerniawską skąd pomysł na udział w konkursie?


- Ponieważ moja rozprawa doktorska znacznie wykroczyła poza granice dziedziny sztuk plastycznych, to zgłoszenie jej do konkursu w obszarze nauk humanistycznych i społecznych wydawało się naturalną koleją rzeczy, a dodatkowym impulsem - najpierw do publikacji w Wydawnictwie Naukowym PWN, a potem do udziału w konkursie PAN - były wspaniałe (wręcz poruszające) recenzje napisane przez prof. Andrzeja Banachowicza oraz prof. Tomasza Chudzika.

 

Jakie ma Pani plany na przyszłość ?

- Chciałabym kontynuować swoje malarskie rozmyślania i przygotowuję się do napisania drugiej części książki, która będzie rozwinięciem jednego z kluczowych rozdziałów.

 

To wymaga czasu. Co mogłoby wydarzyć się bliżej?

- Seria obrazów zatytułowana „Prześwity” - będąca bazą i punktem wyjścia do napisania wyróżnionej przez PAN pracy doktorskiej - gościła zarówno w Galerii Duża Scena UAP w Poznaniu (mojej macierzystej uczelni), jak i w Galerii Rektorskiej Akademii Sztuki w Szczecinie (miejscu przewodu doktorskiego), więc myślę, że wystawa w Galerii Rektorskiej UZ byłaby ważnym przystankiem na mojej „prześwitowej” drodze.

 

Wręczenie dyplomów nagrodzonym i wyróżnionym w  X edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą, która ukazała się w 2021 roku, a jej wiodącym autorem był doktorant odbyło się podczas uroczystej, jubileuszowej sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu  7 czerwca 2022 br.  w  Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

M.Czerniawska PAN Poznań 02-1.jpg M.Czerniawska PAN Poznań dyplom.jpg
Stoją od lewej: prof. dr hab. Marek Świtoński, prezes oddziału PAN w Poznaniu, dr Małgorzata Czerniawska, dr Arkadiusz Krawczyk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu laureat X edycji konkursu na najlepszą publikację badawczą w kategorii nauki humanistyczne prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes PAN. Fot. archiwum dr M. Czerniawskiej.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT