Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr Marek Działoszyński prezesem Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

konferencja prasowa szpital wł..jpg

Stoją od lewej: wiceprezes szpitala ds. rozwoju Zbigniew Hupało, prezes dr Marek Działoszyński, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, prorektor d/s jakości kształcenia UZ prof. Magdalena Graczyk, prodziekan d/s klinicznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ, dr n. med. Paweł Jarmużek oraz kanclerz UZ - Katarzyna Łasińska. Fot. Kazimierz Adamczewski

31 sierpnia 2017 r.

 

 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.  ma nowego prezesa. W ostatni poniedziałek (28 sierpnia br.) zgromadzenie wspólników (Uniwersytet Zielonogórski i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) zdecydowało, że prezesem spółki zostanie dr Marek Działoszyński (doktor nauk prawnych, Komendant Główny Policji w latach 2012-2015). Prezes dr M. Działoszyński spotkał się dziś z ordynatorami Szpitala Uniwersyteckiego. W spotkaniu uczestniczyli również: Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak, Prorektor d/s Jakości Kształcenia Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Magdalena Graczyk,  Prodziekan d/s Klinicznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ - dr n. med. Paweł Jarmużek oraz kanclerz UZ - Katarzyna Łasińska.

 

Marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiając nowego szefa uniwersyteckiej lecznicy podkreślała jego doświadczenie w pracy w radzie społecznej szpitala MSW w Warszawie i  doświadczenie w zarządzaniu ponad stutysięczną formacją i wielomiliardowym budżetem.  

 


Poniżej prezentujemy biogram prezesa dr. Marka Działoszyńskiego.

gen. Działoszyński cały wł..jpg

Prezes szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze dr Marek Działoszyński. Fot. Kazimierz Adamczewski

Ma 55  lat, jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci. W Policji służył 32 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


W 1985 r. od pracy patrolowej rozpoczął służbę w policji. Od lutego 1991 r. był komendantem komisariatu policji w Skwierzynie. Od 1999 r. pełnił służbę w strukturach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. W 2006 r. został dyrektorem tejże komórki. Stale  podnosił swoje kwalifikacje, uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach, takich jak:

 

• korupcja publiczna kurs FBI Budapeszt (2001);


• handel ludźmi oraz zwalczanie korupcji wewnątrz policji w ramach projektu Phare 2000 Police Twinning (2003);

 

• zarządzanie pracą zespołową w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie (2005);


• protokół dyplomatyczny w Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (2008);


• wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej (2009).

 


Od listopada 2008 r. do stycznia 2012 r. piastował stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi i zarządzał ponad 7 tys.  ludzi oraz budżetem ponad 500 mln zł. W tym czasie pełnił również funkcję członka w Społecznej Radzie Szpitala MSW w Łodzi.

 


10 stycznia 2012 roku został powołany na stanowisko Komendanta Głównego Policji. Od początku pełnienia tej funkcji sukcesywnie optymalizował strukturę KGP doprowadzając w efekcie do zmniejszenia liczby komórek organizacyjnych i etatowych. Wśród licznych działań, których był inicjatorem bądź autorem należy wymienić:


• wyodrębnienie CBŚ ze struktur KGP;


• wdrażanie programu standaryzacji komend i komisariatów Policji, remonty i budowa nowych komend oraz komisariatów za ponad 1,1 mld zł;


• uruchomienie Centrum Osób Zaginionych oraz CHILD ALERT;


• wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia w jednostkach Policji;


• Utworzenie Rady Doradców Strategicznych;


•zabezpieczenie EURO 2012.


W lipcu 2014 roku awansował na stopień generalnego inspektora Policji. Funkcję Komendanta Głównego Policji sprawował ponad trzy lata, zarządzając blisko stutysięczną formacją mundurową  i 25 tys. pracowników cywilnych oraz budżetem około 6,5 mld zł.  W tym czasie pracował także społecznie w społecznej radzie szpitala MSW w Warszawie. 11 lutego 2015 roku złożył dymisję i przeszedł w stan spoczynku.

 

Za zasługi został uhonorowany: Brązowym Krzyżem Zasługi (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Policji; Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2009), Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2011), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (2011), Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2012) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

 

 

Źródło: http://lubuskie.pl/news/21644/806/Z-ordynatorami-o-przyszlosci-szpitala/d,news-bootstrap/

 

 

Nowemu prezesowi Szpitala Uniwersyteckiego gratulujemy nominacji.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT