Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się rekrutacja na studia

1 czerwca 2015 r.

 

Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2016/2017. Uczelnia oferuje 60 kierunków na 11 wydziałach. Od października 2015 r. powstanie nowy, dwunasty: Wydział  Nauk o Zdrowiu. Jak mówi prof. Wojciech Strzyżewski – Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego – nasza uczelnia coraz bardziej staje się uczelnią kompletną, która oferuje pełną paletę kierunków mających zainteresować młodzież. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa. Uniwersytet Zielonogórski staje się miejscem, gdzie przygotowujemy specjalistów dla naszego regionu.
               Mamy w tym roku 8 nowości i to one wychodzą naprzeciw nowym technologiom. Celem Uniwersytetu jest nie tylko utrzymanie rekrutacji na poziomie z ubiegłego roku, ale jej zwiększenie.

 

 

20150601_120802_resized.jpg 20150601_121555_resized.jpg

 

 

W tym roku na Uniwersytet Zielonogórski przygotował 9600 miejsc dla nowych studentów, w tym nowe kierunki:
 

Wydział Humanistyczny

- coaching i doradztwo filozoficzne

- filologia francuska z drugim językiem romańskim

- filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
literatura popularna i kreacje światów gier

 

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i telekomunikacji

- biznes elektroniczny

- efektywność energetyczna

 

Wydział Mechaniczny

- inżynieria bezpieczeństwa

 

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

- kierunek lekarski
 

NOWE SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

- edukacja elementarna i edukacja medialna
- edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
- edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna
- edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego
- edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności
- logopedia i język migowy
- logopedia i terapia pedagogiczna

 

Nowe dyscypliny na studiach doktoranckich to: 
 

* na Wydziale Mechanicznym: -  nowość - również studia niestacjonarne!

- budowa i eksploatacja maszyn

- inżynieria produkcji
 

* na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

- pedagogika
- socjologia

 

Od dwóch lat dużą popularnością na UZ cieszą się studia w formule „plus 40”. Na nowy rok akademicki również przygotowano taką ofertę dla osób, które dotychczas z różnych względów nie mogły studiować, a zawsze chciały. Są to studia stacjonarne, bezpłatne, ze wszystkimi prawami i przywilejami studenta. No i oczywiście obowiązkami.


Oferta „plus 40” na studiach:

studia pierwszego stopnia: filologia polska, filozofia, historia, komunikacja biznesowa w języku rosyjskim, kulturoznawstwo, malarstwo, politologia, socjologia
studia drugiego stopnia: filologia polska, filozofia, historia, politologia, socjologia

 

Limit przyjęć:

Ogółem – 9637  w tym na studia:

stacjonarne - 6080 (I stopień – 3969,  II stopień – 1771, jednolite mgr – 340)
niestacjonarne – 3410  (pierwszy st.- 1975,  drugi st.- 1240, jednolite mgr – 195)
studia doktoranckie - 147

 

Dokumenty na studia I stopnia i jednolite magisterskie przyjmowane są do 6 lipca (do 22 września można składać dokumenty na pozostałe formy studiów – studia II i III stopnia oraz studia niestacjonarne).

 

2015_billboard_czerwiec_druk.jpg

 

 

Kalendarz rekrutacji na Uniwersytecie Zielonogórskim

(STUDIA STACJONARNE)
 

 

Studia pierwszego stopnia:

- przyjmowanie dokumentów: 1.06 – 6.07.2015 r.

- egzaminy praktyczne, rozmowy kwalifikacyjne:

Architektura: 8.07.2015 r.
Architektura krajobrazu: 8.07.2015 r.
Architektura wnętrz: 8 – 9.07.2015 r.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 8 – 9.07.2015 r.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 8.07.2015 r.
Grafika: 8 – 9.07.2015 r.
Jazz i muzyka estradowa: 8.07.2015 r.
Lekarski: 8 – 9.07.2015 r. (dotyczy wyłącznie kandydatów ze starą maturą oraz maturą zagraniczną)
Malarstwo: 8 – 9.07.2015 r.
Pedagogika: sprawdzian z poprawności mowy dla specjalności:

edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego, edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna: 8.07.2015 r.
logopedia i terapia pedagogiczna, logopedia i język migowy: 9.07.2015 r.

ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i nieprzyjętych na studia: do 13.07.2015 r.
odsyłanie potwierdzeń przez zakwalifikowanych do przyjęcia: do 20.07.2015 r.
ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: do 24.07.2015 r.


Studia drugiego stopnia:

przyjmowanie dokumentów: 1.06 – 14.09.2015 r.
egzaminy praktyczne, rozmowy kwalifikacyjne:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 18.09.2015 r.
Malarstwo: 18.09.2015r.
Pedagogika: sprawdzian z poprawności mowy dla specjalności (edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności), wyłącznie dla osób niebędących absolwentami Uniwersytetu Zielonogórskiego: 18.09.2015 r.

ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: do 21.09.2015 r.

 

Wyłącznie kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

przyjmowanie dokumentów: 1.06 – 6.07.2015 r.
egzamin praktyczny: 9.07.2015 r.
ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i nieprzyjętych na studia: do 13.07.2015 r.
odsyłanie potwierdzeń przez zakwalifikowanych do przyjęcia: do 20.07.2015 r.
ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: do 24.07.2015 r.


Studia trzeciego stopnia:

przyjmowanie dokumentów: na wszystkich wydziałach od 15.07.2015 r.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT