Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Działalność naukowa UZ wysoko oceniona!

14 marca 2023 r.

wszystkie 23 dyscypliny naukowe na Uniwersytecie Zielonogórskim podlegające ewaluacji, posiadają pełnię praw akademickich.jpg

 

 

Ostatecznie zakończono już ocenę działalności naukowej na polskich uczelniach za lata 2017-2021. Na Uniwersytet Zielonogórski wpłynęła decyzja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przyznania kategorii naukowych po ich ponownym rozpatrzeniu. Cztery z dziesięciu dyscyplin naukowych, które odwołały się od pierwotnej decyzji ministra, uzyskały wyższe kategorie. Dyscypliny astronomia oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki uzyskały kategorię A, natomiast dyscypliny sztuki muzyczne oraz nauki socjologiczne otrzymały kategorię B+.

 

Tym samym oznacza to, że wszystkie 23 dyscypliny naukowe na Uniwersytecie Zielonogórskim podlegające ewaluacji, posiadają pełnię praw akademickich, czyli prawo do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Wszystkie ośrodki z kategorią niższą niż B+ takie uprawnienia tracą.

 

- Uzyskane kategorie naukowe oznaczają nie tylko możliwość prowadzenia szkół doktorskich w każdej z ww. dyscyplin ale również pełną samodzielność przy tworzeniu kierunków studiów związanych z tymi dyscyplinami. Co więcej od wyników oceny zależy też poziom subwencji przyznawanej Uniwersytetowi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Warto podkreślić, iż Uniwersytet Zielonogórski otrzymał aż 10 kategorii A i 13 kategorii B+ - powiedział dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Komisja Ewaluacji Nauki zakończyła rozpatrywanie odwołań uczelni i instytutów naukowych od wyników ewaluacji jakości działalności naukowej pod koniec 2022 r. Ostateczną decyzję o przyznaniu, bądź nie, wyższej kategorii podjął Minister Edukacji i Nauki.

 

Aktualna ocena polskich uczelni została wprowadzona nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce – po raz pierwszy oceniano nie wydziały, a dyscypliny naukowe.

 

Przy ocenie jakości działalności naukowej, za które przyznawane są kategorie A+, A, B+, B i C, brane były pod uwagę osiągnięcia pracowników Uniwersytetu reprezentujących dane dyscypliny naukowe. Oceniane były w trzech kryteriach: poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Pierwsza decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznaniu kategorii uniwersyteckim dyscyplinom wpłynęła na UZ 29 lipca 2022 r. Uniwersytet otrzymał wtedy 8 kategorii A, 13 kategorii B+ i 2 kategorie B.

 

- Warto przypomnieć, iż w poprzedniej ewaluacji naukowej za lata 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski uzyskał jedynie 1 kategorię A, 10 kategorii B i 1 kategorię C (po odwołaniu przyznano kategorię B). Aktualny wynik ewaluacji wskazuje na dynamiczny rozwój wszystkich dyscyplin naukowych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bardzo dobry wynik ewaluacji zawdzięczamy dużemu zaangażowaniu pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych naszej Uczelni, za co im w imieniu całej wspólnoty akademickiej serdecznie dziękuję! - komentuje prof. M. Mrugalski.

 


Ewaluacja 2017-2021 – kategorie przyznane Uniwersytetowi Zielonogórskiemu

 

Kategoria A

1.      astronomia

2.      automatyka, elektronika i elektrotechnika

3.      ekonomia i finanse

4.      inżynieria mechaniczna

5.      językoznawstwo

6.      literaturoznawstwo

7.      nauki o polityce i administracji

8.      nauki o zdrowiu

9.      pedagogika

10.  sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Kategoria B+

1.      filozofia

2.      historia

3.      informatyka techniczna i telekomunikacja

4.      inżynieria lądowa i transport

5.      inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

6.      matematyka

7.      nauki biologiczne

8.      nauki fizyczne

9.      nauki medyczne

10.  nauki o zarządzaniu i jakości

11.  nauki prawne

12.  nauki socjologiczne

13.  sztuki muzyczne

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT