Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dzień Otwarty Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych oraz otwarcie Akademii ADB na WIEA UZ

19 października 2015 r.

 

 

W środę, 21 października br. zapraszamy na Dzień Otwarty Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych oraz otwarcie Akademii ADB na Wydzi­ale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Akademię otworzy wykład Wstęp do pracy w grupie, który wygłosi przed­staw­iciel firmy mgr inż. Paweł Nowak. Cyk­l wykładów i praktycznych warsztatów przeprowadzonych przez wyk­wal­i­fikowanych spec­jal­istów z firmy z długim stażem i wielo­let­nim doświad­cze­niem w branży, nosi wspólny tytuł: Prze­mysłowe pode­jś­cie do pro­gramowa­nia.

 

W cza­sie Dnia Otwartego, co godzinę będzie się odbywał krótki wykład oraz konkurs z nagro­dami. Każdy dostanie upominek, a zwycięzcy konkursu najnowszą plat­formę Rasp­berry Pi, na której będą się odby­wać warsz­taty towarzyszące Akademii ADB.

Zapraszamy na godz­inę 14.00, 15.00 oraz 16.00.

Jesteś miłośnikiem nowych tech­nologii i chcesz dowiedzieć się więcej?
Chci­ałbyś sko­rzys­tać z bogatej wiedzy ekspertów?
Myślisz jak zapewnić sobie dobry start w przyszłość?

 

Szczegółowe infor­ma­cje nt. Akademii ADB (w tym elek­tron­iczny for­mu­larz zgłoszenia) zna­j­dują się http://www.adbglobal.com/adb-academy/

 

Akademia ADB nie jest pierwszą Akademią prowadzoną na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ, przez znane na rynku firmy. Były to dotychczas m.in.  MetaPack IT Academy, Akademia Siemensa, czy Akademia CISCO. Dla pracowników WIEiA w akademiach najbardziej cenne jest to, że służą dobremu przygotowaniu studentów do funkcjonowania na wysoko konkurencyjnym rynku pracy, a pracownicy wiodących firm IT i high-tech wprowadzają studentów w arkana najnowszych rozwiązań  technologicznych. 

 

 

Dzień Otwarty Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych -  21.10.2015 r., godz. 14.00–16.00, sala 502, bud. A-2 (siedziba Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ);

 

Otwarcie Akademii ADB – 21.10.2015 r., godz. 17.00, sala 115, bud. A-2 (siedziba Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ);

 

 

logo_wiea.jpg adb_fullcolour_rgb.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT