Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Edukacja przyrodnicza z angielskim w tle

5 marca 2021 r.

karmnik.jpg

Fot. Stock. W tym karmniku są same pyszności.

W miniony wtorek (2 bm.) na Wydziale Nauk Biologicznych UZ rozpoczął się pilotażowy, międzynarodowy projekt edukacyjny ECOLE Feeder (tłum. ECOLE karmnik), który jest częścią projektu ECOLE (Establishing a COntinuous LEarning line internationalization). ECOLE Feeder ma na celu zacieśnienie międzynarodowej współpracy na wszystkich szczeblach edukacji – od szkół podstawowych po uczelnie wyższe.  Zgodnie z definicją programu Erasmus – lifelong learning – kształcenia ustawicznego (albo nauki przez całe życie). Uczestnikami, koordynowanego przez WNB UZ,  projektu pilotażowego, są uczniowie z dwóch szkół średnich - Singelland Het Drachtster Lyceum z Holandii oraz IV Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze, czyli popularnego Lotnika.

 

 Tematem przewodnim współpracy jest ochrona bioróżnorodności. Program ma na celu zwrócenie uwagi uczniów szkół średnich na lokalną przyrodę, a także podniesienie ich kompetencji językowych. Z obu liceów wytypowano po jednej klasie, która bierze udział w programie. Łącznie w projekcie uczestniczy około 60 uczniów. Najpierw każdy z nich musiał zrobić sam, albo kupić w sklepie, albo poprosić kogoś o pomoc w zbudowaniu karmnika dla ptaków. Następnie należało go powiesić na drzewie  w pobliżu domu w taki sposób, by można było go obserwować. Uczestnicy projektu 2 razy w tygodniu przez 2 godziny (jedna rano, druga po południu) prowadzą obserwacje ptaków odwiedzających ich karmnik. Będą obserwować ich zachowania i zwyczaje.
 

 Obserwacje mają potrwać do końca marca. Ich wyniki są notowane na specjalnych kwestionariuszach. (To wstęp do prowadzenia badań w terenie). W tak zwanym międzyczasie uczestnicy projektu, którzy zostali podzieleni na międzynarodowe zespoły, będą kontaktować się ze sobą za pośrednictwem internetu. Uczestnicy projektu są zobowiązani do porozumiewania się wyłącznie w języku angielskim (to kolejny walor edukacyjny projektu). Będą porównywać, które gatunki ptaków występują w obu krajach, a które wyłącznie w jednym z nich.
 

Projekt zakończy się wideokonferencją, organizowaną przez WNB UZ, na której zostaną zaprezentowane  wyniki obserwacji. Zaplanowano ją na połowę maja br.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT