Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ekonomia - studia magisterskie na UZ

6 lutego 2015 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski rozszerza ofertę nie tylko dla kandydatów na studia I stopnia. Od roku akademickiego 2015/2016  na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie można kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku ekonomia zdobywając tytuł magistra. Będą to czterosemestralne studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Studenci będą mieli  do wyboru dwie specjalności: ekonomię przedsiębiorstwa i ekonomię menedżerską. Wniosek wkrótce trafi do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Uniwersytet Zielonogórski proponuje kontynuację studiów na 39 kierunkach stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) i 26 kierunkach niestacjonarnych studiów II stopnia. Poza tym na UZ tytuł magistra można zdobyć jeszcze na dwóch kierunkach studiów 5-letnich jednolitych magisterskich – psychologii i prawie.


Studia drugiego stopnia to dawniej studia magisterskie uzupełniające – przyjmowani są na nie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie bądź inżynierskie). Kształcenie trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej. Ukończenie studiów drugiego stopnia pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich (studia stacjonarne III stopnia). Uniwersytet Zielonogórski oferuje 13 kierunków studiów doktoranckich, ale na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu trwają prace nad uruchomieniem dwóch kolejnych – w zakresie pedagogiki i socjologii. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem rekrutacja odbędzie się już na nadchodzący rok akademicki.

 

Trzystopniowy system studiów wynika z Deklaracji Bolońskiej, która została podpisana 19 czerwca 1999 r. i stała się podstawą procesu bolońskiego. Dokument podpisali ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe z 29 państw europejskich.  

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT