Ekoinnowator - ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

26 listopada 2014 r.

jestes_kreatorem-800x320.png

 

Trwa ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca EKOINNOWACJI. Kampania ta koordynowana jest przez Uniwersytet Ekonomiczny   w   Poznaniu, a   dofinansowana   ze    środków    Narodowego    Funduszu    Ochrony Środowiska   i    Gospodarki    Wodnej.

Celem kampanii jest wspieranie ekoinnowacyjności wśród różnych grup docelowych, ze specjalnym uwzględnieniem uczelni wyższych. Szczególnie promowanie ekoinnowacyjności wśród studentów.

W ramach projektu organizowane są trzy rodzaje konkursów związanych z ekoinnowacjami, dedykowane studentom  i  absolwentom  szkół  wyższych,  którzy  nie  ukończyli  35  roku  życia.

Są to:

Od kreacji do ekoinnowacji - celem konkursu jest zaprezentowanie przyjaznych środowisku innowacyjnych koncepcji oraz produktów, a także promocja młodych talentów, którzy chcą sprostać oczekiwaniom konsumentów, dla których ważne są kwestie związane z ochroną środowiska. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie innowacyjnych, przyjaznych środowisku produktów lub stworzenie proekologicznej koncepcji rozwiązania jakiegoś  problemu.


Ekoinnowacje w kadrze - celem konkursu jest zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych tematyką ekoinnowacji. Konkurs ma też pobudzać w młodych ludziach kreatywność i być zachętą do podejmowania działań twórczych. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu promującego ekoinnowacje.

 

Ekoinnowacje nie tylko na papierze - celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszej pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej obronionej w latach 2013-2015 dotyczącej zagadnienia ekoinnowacji. Do konkursu może zostać nadesłana każda praca licencjacka, inżynierska lub magisterska obroniona w latach 2013-2015 i poświęcona zagadnieniu ekoinnowacji.

 

 Więcej informacji na stronie::

 

W ramach konkursów „Od kreacji do ekoinnowacji” oraz „Ekoinnowacje w kadrze” możliwe jest zgłaszanie projektów zespołowych.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT