Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

„Erasmus+ 2014-2020 a umiędzynarodowienie polskich uczelni”

8 czerwca 2022 r.

PL Współfinansowane przez Unię Europejską_PANTONE.jpg

„Erasmus+ 2014-2020 a umiędzynarodowienie polskich uczelni” - ta publikacja przedstawia osiągnięcia polskich uczelni, które realizowały program Erasmus+ w latach 2014–2020. Oprócz wiadomości o liczbie mobilności studentów i pracowników oraz przykładów dobrych praktyk ze szkół wyższych w całej Polsce, można w niej znaleźć informacje dotyczące m.in. nowych partnerstw i umów międzynarodowych, działań promocyjnych i komunikacyjnych, programów podwójnego dyplomowania itp. 


 

Opracowanie prezentuje, jak wzrost liczby studentów zagranicznych, mobilności polskich studentów oraz pracowników naukowych i dydaktycznych przekłada się na umiędzynarodowienie uczelni w naszym kraju. Podstawę do podsumowań stanowił dla autorki i współpracujących z nią osób kwestionariusz wypełniony przez polskie uczelnie, w tym przez Uniwersytet Zielonogórski.
Link do publikacji: https://www.frse.org.pl/czytelnia/erasmus-20142020-a-umiedzynarodowienie-polskich-uczelniZapraszamy do lektury!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT