Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Erasmus - dodatkowa rekrutacja na wyjazdy pracowników UZ

9.07.2014 r.

EU_flag_LLP_PL-01.jpg

 

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał dodatkowe środki na realizację wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14. W związku z tym ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych.


Pozyskane środki dają możliwość dofinansowania ok. 12 wyjazdów.  

 

Wyjazd musi zostać zrealizowany do końca września 2013/14 r.

 

Aplikacje zawierające:

Formularz zgłoszeniowy
Indywidualny Program Nauczania/Pracy

przyjmowane są do momentu wyczerpania środków finansowych na ten cel, lecz nie później niż do 14.08.2014 r.

 

 

Aplikacje będą oceniane na bieżąco, dofinansowanie otrzymają te, w których złożony program uzyska maksymalną ilość punktów. Oznacza to, że oczekujemy, aby program był zatwierdzony przez wszystkie strony oraz zawierał konkretne daty wyjazdu.

Dokumenty należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą lub przesłać na adres mailowy: a.mozejko@dwz.uz.zgora.pl. Aplikacje będą oceniane wg. kolejności wpływu.

 

Akceptowane na moment rekrutacji będą dokumenty w formie skanu. Jednak przed realizacją wyjazdu pracownik będzie zobowiązany do dostarczenia oryginalnego (w wersji papierowej) Indywidualnego Program Nauczania/Pracy (stanowi on załącznik do umowy o wypłatę stypendium).

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie::

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT