Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki startuje !!!

 

29 października 2015 r.

 

 

indeks.jpg

 


Dziennik Gazeta Prawna rozpoczyna III edycję konkursu i cyklu redakcyjnego pod nazwą Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki.


Cykl redakcyjny rozpocznie się w styczniu 2016 r. Zostanę w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs „Eureka!DGP” przez polskie uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe PAN. Pod uwagę będą brane wynalazki, które zostały zgłoszone do Urzędu patentowego RP w latach 2013 – 2014.


Celem, który przyświeca akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Dziennik Gazeta Prawna chce również zainspirować swoich młodych czytelników, którzy marzą o karierze naukowej, do realizowania marzeń. Tegoroczna, trzecia edycja, rozpoczęła się w październiku 2015 r. i potrwa do czerwca 2016 r.
 

Ideą cyklu jest przedstawienie na łamach gazety wynalazków, które mają zastosowanie w praktyce, mogą być wykorzystane w gospodarce i w produkcji.
 

Do udziału w konkursie Eureka! DGP zaproszone są polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN prowadzące działalność związaną z następującymi dziedzinami:

* informatyka

* inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa,  
   inżynieria materiałowa i nanotechnologia,

* nauki fizyczne

* nauki biologiczne i biotechnologia,

* nauki chemiczne,

* nauki medyczne
 

Zgłoszenia wynalazków do konkursu, w którym nagrodą jest 30 tysięcy złotych dla zespołu wynalazczego oraz kampania reklamowa dla uczelni o wartości 50 tysięcy złotych w mediach INFOR Biznes („Dziennik Gazeta Prawna”, gazetaprawna.pl, forsal.pl, dziennik.pl) należy kierować do 25 listopada 2015 r. na adres: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl


Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddane zostają merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.


Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.


Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach "DGP" przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji "DGP", przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.


Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w czerwcu.


Do pobrania:


Formularz zgłoszeniowy:

 

Zgoda na publikację przekazanych materiałów:
 

 

 

Regulamin konkursu:


Szczegóły na stronie::

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT