Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Galeria Biblioteki UZ zaprasza na wernisaż wystawy OBRAZY Z UCZUĆ prof. Elżbiety Wernio

15 stycznia 2020 r.


 

plakat_wystawa mały 2.jpg

W piątek, 17 stycznia 2020 r., Galeria Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 zaprasza na wernisaż wystawy OBRAZY Z UCZUĆ prof. Elżbiety Wernio reprezentującej wrocławskie środowisko artystyczne. Prof. Elżbieta Wernio jest scenografem, scenografem teatralnym, grafikiem, aranżerem przestrzeni wystawienniczych i wnętrz. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Scenografii na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Autorka pokaże dokumentację projektów scenograficznych, plakaty autorskie do spektakli teatralnych, kostiumy i grafiki.


Wernisaż wystawy odbędzie się o godz. 14.00. Kuratorem wystawy jest dr Janina Wallis, starszy kustosz dyplomowany.

 

Wystawę można zwiedzać od 17.01 do 15.03.2020 r.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aniol2 kopia.jpg julia5.jpg

 

 

(…) Scenograf to twórca i artysta zajmujący się trudną do zdefiniowania dziedziną sztuk plastycznych. W obrazowaniu świata teatralnego posługuje się zarówno malarstwem, jak i rzeźbą, rysunkiem i architekturą, filmem i mappingiem – łączy i scala wszystkie dziedziny sztuk wizualnych, by dyskutować z literaturą, tekstem, filozofią, poezją - realizować wspólną wizję widowiska z reżyserem, aktorami, choreografem, muzykiem.  Bez jego artystycznej wizji nie powstanie żadna wizualna strona tych wszystkich dziedzin wypowiedzi teatralnej. Jednocześnie scenograf nie funkcjonuje sam – nie zaistnieje bez zespołu twórców, wykonawców, pracowni realizacyjnych, budynku teatralnego, całej maszynerii współczesnego teatru – instytucji (…).

Elżbieta Wernio

 

 

 

 

 

 

Życiorys z fotografią.jpg

Fot. Czesław Chwiszczuk. Z archiwum artysty.

Prof. Elżbieta Wernio

Scenograf teatralny. Zajmuje się twórczością artystyczną w zakresie scenografii teatralnej, plakatem teatralnym, projektowaniem graficznym, aranżacją przestrzeni wystawienniczych  i wnętrz. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w PWSSP we Wrocławiu, w specjalności Projektowanie Graficzne, pod kierunkiem promotora prof. Jana Jaromira Aleksiuna. W latach 1984-1997 pracowała w Katedrze Grafiki ASP Wrocław  prowadząc przedmiot; Podstawy projektowania graficznego, kompozycja brył i płaszczyzn dla studentów I roku Malarstwa, Grafiki  i Rzeźby. Od 1.X.2006 jest zatrudniona na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W czerwcu 2007 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.   W  grudniu 2011 r., na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyka, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. W dniu 15 września 2017r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał jej tytuł Profesora sztuk plastycznych. Jej najważniejsze osiągnięcie dydaktyczno-organizacyjne, to uruchomienie na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii nowego kierunku – Scenografii. Wymagało to przeprowadzenia całego procesu ustawodawczego w Senacie ASP we Wrocławiu,  zaplanowania, zorganizowania i zaprojektowania  procesu tworzenia studiów stacjonarnych, licencjackich I stopnia. Praca nad opracowaniem strukturalnym i formalnym, skompletowanie pełnej dokumentacji zaowocowała i Katedra Scenografii została powołana na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w roku 2012.  Uchwałą nr 4/2013 Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wyraził zgodę na utworzenie od roku akademickiego 2013/2014  nowego Kierunku Scenografia, studiów I stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii. Od roku akademickiego 2015/2016,  z jej inicjatywy, zostały uruchomione, uchwałą  Senatu ASP we Wrocławiu, 5-letnie studia jednolite magisterskie. Prof. Elżbieta Wernio otrzymała indywidualną nagrodę Rektora ASP  za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w r. akad. 2011/2012 oraz w roku akademickim 2015/2016 za osiągnięcia organizacyjne. Od powstania kierunku jest kierownikiem Katedry Scenografii, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Wchodzi w skład  Senatu ASP i w skład Rady Wydziału  Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii Współpracowała i współtworzyła Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanym (1986-1990r.), gdzie oprócz funkcji scenografa pełniła również rolę projektanta, grafika Teatru i prowadziła autorską Galerię Teatru.          W swoim dorobku zawodowym ma ponad osiemdziesiąt spektakli teatralnych w wielu teatrach Polsce, w których była autorem i realizatorem scenografii i kostiumów oraz kilku realizacji Teatru TV, kilku filmów muzycznych. Również pod jej opieką artystyczną powstało kilkadziesiąt spektakli, tworzonych przez studentów scenografów  na deskach Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu. W latach 1992-2004  współpracowała z Teatrem Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Scena na Plaży Teatru Miejskiego w Gdyni działała w sezonie letnim i wykorzystywała naturalne warunki plaży w Orłowie, rozpoczynając swoją działalność co roku nową premierą. Elżbieta Wernio stworzyła tam kilka swoich znaczących realizacji scenograficznych. Najczęściej i stale pracuje w zespole ze swoją siostrą, reżyserem Julią Wernio. 


Profesor zw.  Elżbieta Wernio Kierownik Katedry Scenografii Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i  Scenografii Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT