Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Gospodarcza inauguracja 2017 roku

14 lutego 2017 r.

 

 

Wczoraj, to jest w poniedziałek, 13 lutego br. w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul Podgórnej odbyła się Gospodarcza inauguracja 2017 roku. Organizatorami tego wydarzenia byli: Uniwersytet Zielonogórski, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Gazeta Lubuska.

 

 

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiając inicjatywę Zielonogórskiej Konferencji Rektorów, która między innymi ma na celu przygotowanie lepszej oferty wyższych uczelni dedykowanej polskim przedsiębiorcom. ZKR to konsorcjum zrzeszające  22 polskie uczelnie (10 uniwersytetów i 12 politechnik) średniej wielkości, a ich współpraca  ma zaowocować zoptymalizowaniem wykorzystania potencjału naukowego i infrastruktury badawczej uczelni. 

 

 

Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, powitał licznie zgromadzonych gości, wśród których znalazły się posłanki na Sejm RP: Katarzyna Osos i Krystyna Sibińska; senatorowie RP – dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ oraz Władysław Komarnicki; sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna, poseł na Sejm RP, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak; radca-minister kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Berlinie dr Jacek Robak; prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski; przewodniczący sejmiku województwa lubuskiego Czesław Fiedorowicz; marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak; rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. dr hab. inż. Marian Miłek, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa lubuskiego, przedsiębiorcy, reprezentanci organizacji okołobiznesowych. 

 

 

 

Rektor 1.jpg plan ogólny.jpg J. Korolewicz.jpg
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnicy Gospodarczej inauguracji 2017 roku. Jerzy Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

O wprowadzeniu konstytucji dla biznesu mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju  Adam Hamryszczak. Planowany jest pakiet około 100 zmian dla firm. Ma on między innymi polepszyć otoczenie prawne firm, a także przyspieszyć wdrażanie i strategię odpowiedzialnego rozwoju oraz zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w projekty badawczo-rozwojowe, a szczególnie do tworzenia wspólnych innowacyjnych projektów z naukowcami. W przygotowywanym pakiecie MR planuje wspierać prywatne przedsięwzięcia oraz inwestycje finansowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsparcie innowacyjności to także duża pomoc dla powstających w Polsce start-up-ów. Ma temu służyć program Start-up in Poland. Przedstawiciele Ministerstwa planują także wprowadzenie nowych, korzystniejszych zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. A. Hamryszczak dodał, że polska gospodarka nie rozwinie się bez cyfryzacji. Dlatego jest ona priorytetem. 

 


O zielonej krainie nowoczesnych technologii opowiedziała uczestnikom spotkania Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Zaakcentowała, że w ubr. Lubuskie odnotowało najniższy od kilkunastu lat wskaźnik bezrobocia i najwyższy wskaźnik PKB. Mówiła także o uzbrojonych terenach inwestycyjnych, czekających w województwie lubuskim na przedsiębiorców. Wspomniała również o regionalnym (w maju) i krajowym kongresie przedsiębiorczości, który jesienią odbędzie się w Zielonej Górze.

 


Podczas uroczystości honorową złotą odznakę Krajowej Izby Gospodarczej otrzymali: Marian Babiuch, prezes Zarządu i dyrektor generalny Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A., Edward Makarewicz, właściciel firmy ZIEL-BRUK oraz Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Natomiast medalem 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej wyróżniono: dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prof. UZ, prorektora d/s rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Sylwię Majewską, prezes Profi Biznes Group. 

 


ZIPH uhonorowała statuetką „Przyjaciel Izby” osoby, które w 2016 r. wniosły szczególny wkład w jej rozwój. To wyróżnienie trafiło do rąk: Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztofa Kielca, prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,  Hanny Nowickiej, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze oraz Karola Humińskiego, prezesa Kampolu.

 


Podczas Gospodarczej inauguracji 2017 roku podpisane zostało także porozumienie o rozwoju współpracy pomiędzy Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Izbą Handlową Brandenburgii Wschodniej (IHK Ostbrandenburg). Podpisali je: Jerzy Korolewicz, prezes  ZIPH i dr Urlich Müller  prezydent IHK  Ostbrandengurg.

 


Ofertę Uniwersytetu Zielonogórskiego, dedykowaną przedsiębiorcom przedstawił dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorektor d/s rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 


Natomiast Paweł Bilczyński, certyfikowany trener google przedstawił program „Internetowe rewolucje - napędzamy polskie sukcesy”.

 

 

Fot. Kazimierz Adamczewski

A. Hamryszczak.jpg prof. A. Pieczyński.jpg IHK OStbrandenburg.jpg
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ otrzymuje z rąk Andrzeja Arendarskiego, prezesa Krajowej Izby Gospodarczej medal 25-lecia KIG. Delegacja Izby Handlowej Brandenburgii Wschodniej (IHK Ostbrandenburg). Pierwszy z lewej dr Urlich Müller, prezydent IHK Ostbrandengurg.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT