Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Granice prawa, granice w prawie.

4 września 2017 r.

 

 

Dziś, to jest w poniedziałek – 4 września br. o godz. 8.50 w Hotelu Leśnik w Łagowie rozpoczął się VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa. Organizatorami Zjazdu są: Katedra Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR. Zjazd zakończy się we wtorek – 5 września br.

 


W tym roku w Łagowie spotyka się prawie 100 młodych naukowców z polskich uniwersytetów. Najliczniej reprezentowany będzie Uniwersytet Jagielloński, bo aż przez 32 osoby.

 


Szczegółowe informacje na stronie: http://www.zjazdmlodych.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101.

 


 
Motywem przewodnim Zjazdu są Granice prawa, granice w prawie. Proponowane obszary tematyczne, to m.in.: granice między prawem a innymi systemami normatywnymi; granice wykładni prawa; granice interdyscyplinarnego badania zjawisk prawnych; zacieranie się granic pomiędzy gałęziami prawa; pojęcie granicy, kresu, skończoności (w kontekstach prawnych); interferencje granic w prawie; granice między teorią prawa i filozofią prawa; granice między semantyką i pragmatyką języka prawnego; granice ingerencji prawodawczej.
 
 
Program ramowy:


 
Poniedziałek 04.09.2017 r.:


 
8.50-9.00 – otwarcie Zjazdu;


9.00-10.30 – panel „Wartości i instytucje a granice prawa”;


10.30-10.45 – przerwa kawowa;


10.45-13.45 – obrady w grupach roboczych;


13.45-15.15 – obiad;


15.15-17.15 – obrady w grupach roboczych;


17.15-17.30 – przerwa kawowa;


17.30-19.30 – obrady w grupach roboczych;
 


 
Wtorek 05.09.2017 r.:
 


9.00-10.30 – panel „Granice tworzenia i wykładni prawa”;


10.30-10.45 – przerwa kawowa;


10.45-13.45 – obrady w grupach roboczych;


13.50-14.00 – zamknięcie Zjazdu.

 


 

Granice prawa, granice w prawie.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT