Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Grant naukowy NCBR dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i szpitala w Gorzowie

13 stycznia 2021 r. 

 

ncbr_logo_z_czerwonym_napisem.jpg

Uniwersytet Zielonogórki oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim otrzymały grant naukowy opiewający na kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Pieniądze zostały przyznane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”. Projekt badawczy pt. "Wykorzystanie technologii UV-C w celu redukcji transmisji wirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia przenoszenia zakażeń w szpitalach", będzie miał na celu opracowanie nowoczesnej aparatury do dezynfekcji z wykorzystaniem technologii UV-C. Jest to jeden z 31 projektów, którym przyznano środki na ich realizację, za zgodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizacja projektu ma potrwać 12 miesięcy.
 

Kierownikiem naukowym projektu i zespołu badawczego został dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ, dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Jak mówi -  dotychczasowe badania naukowe i praktyka kliniczna w zakresie transmisji wirusa SARS-CoV-2 wykazały, że obecnie obowiązujące procedury dezynfekcji z wykorzystaniem płynów czy ozonowania są niedoskonałe, narażają pacjentów i personel szpitali na zakażenia, dodatkowo są pracochłonne i czasochłonne. Istnieje zatem potrzeba opracowania nowego sposobu prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a wraz z nią nowej procedury medycznej dotyczącej dezynfekcji. Celem projektu będzie więc opracowanie nowoczesnego urządzenia / zespołu urządzeń do dezynfekcji z wykorzystaniem technologii UV-C, umożliwiających zahamowanie wzrostu drobnoustrojów, redukcji transmisji wirusa i ograniczenia przenoszenia zakażeń w szpitalach.
 

Dr n med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, kierownik Katedry Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, tłumaczy słuszność zastosowania promieni UV-C jako skutecznego środka w walce z Covid - promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Fotony UV-C przenikają do komórek i uszkadzają kwas nukleinowy rozbijając DNA mikroorganizmów, a RNA w przypadku wirusów np. SARS-CoV2. Promieniowanie wypacza strukturę ich materiału genetycznego i uniemożliwia cząsteczkom wirusowym tworzenie większej liczby kopii, w efekcie czego mikroorganizmy stają się niezdolne do rozmnażania lub nieaktywne mikrobiologicznie.

 

Jak powiedziała nam dr n med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus – z Katedry Hematologii UZ w ramach projektu zostaną opracowane i zweryfikowane urządzenia (w sumie 70 prototypów) wykorzystujące technologie UV-C (m.in instalacje UV-C do bezpośredniego promieniowania typu direct oraz przepływowego, a także instalacje oczyszczaczy powietrza do dezynfekcji górnych stref powietrza i sterylizacji powierzchni płaskich). Uzyskane w wyniku realizacji projektu dane oraz opracowania stanowić będą bazę do rozwoju systemów dezynfekcji i sterylizacji przeznaczonych do zastosowania w jednostkach medycznych zwłaszcza w warunkach rozwijającej się pandemii i zwiększonego ryzyka namnażania się wirusów i bakterii w środowisku szpitalnym.


W projekt będzie włączony podwykonawca, którego zadaniem będzie wykonanie prototypów urządzeń UV-C i ich montaż w Szpitalu, będzie nim firma LUG Light Factory Sp. z o.o. z Zielonej Góry.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT