Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Horyzont 2020 w walce z koronawirusem – zaproszenie do składania wniosków


20 maja 2020 r.

Komisja Europejska.jpg

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje o otwartym wczoraj (19.05.2020 r.) specjalnym zaproszeniu do składania wniosków w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020  o budżecie 122 mln euro - na badania naukowe nad koronawirusem. 


Zaproszenie obejmie pięć obszarów, w których przewidziano następujące orientacyjne budżety:

–  przestawienie produkcji na wytwarzanie niezbędnych środków medycznych i sprzętu medycznego (23 mln euro);

–  technologie medyczne, narzędzia cyfrowe i analiza przy użyciu sztucznej inteligencji w celu poprawy nadzoru i opieki przy zapewnieniu wysokich poziomów gotowości technologicznej (56 mln euro);

–  behawioralne, społeczne i gospodarcze skutki reakcji na pandemię (20 mln euro);

–  ogólnoeuropejskie badania kohortowe w kontekście pandemii COVID-19 (20 mln euro);

– współpraca w ramach istniejących unijnych i międzynarodowych badań kohortowych istotnych w kontekście pandemii COVID-19 (3 mln euro).

 

Projekty finansowane w ramach zaproszenia powinny umożliwiać przestawienie procesów produkcyjnych tak, aby zapewnić zdolność szybkiego wytwarzania niezbędnych środków i urządzeń medycznych potrzebnych do przeprowadzania testów na obecność wirusa, leczenia zakażeń i zapobiegania im. Te projekty powinny również prowadzić do opracowania technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, których celem jest poprawa wykrywania wirusa, skuteczniejsze monitorowanie jego rozprzestrzeniania się i zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami. Nowe badania naukowe będą opierać się na analizie dużych grup pacjentów (kohort) w całej Europie, natomiast dzięki lepszemu zrozumieniu behawioralnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa mogą ulec poprawie strategie dotyczące leczenia i profilaktyki. W ramach inicjatywy nacisk zostanie położony na szybkie osiągnięcie wyników.


Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wpisuje się w globalną reakcją na koronawirusa rozpoczętą przez Komisję Europejską na początku maja br.


Termin składania wniosków upływa w czwartek,  11 czerwca 2020 r. (o godz. 17:00).


Teksty zaproszenia do składania wniosków dla pięciu wyżej wymienionych obszarów wraz ze szczegółowymi informacjami ubiegania się o wsparcie z Horyzontu 2020 są dostępne w „portalu uczestnika” Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=0,1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


Ponadto, dzisiaj (środa, 20 maja) w godz. 13.45–16.45  Komisja Europejska przeprowadzi sesję informacyjną dotyczącą niniejszego zaproszenia. Będzie ona transmitowana na stronie internetowej Komisji: https://webcast.ec.europa.eu/2nd-call-infosession-20may2020 .

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT