Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

I Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Biegach Przełajowych

2 czwerwca 2017 r.

 

Slajd123.PNG

 

W niedzielę, 4 czerwca na stadionie Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wyspiańskiego 58, odbędą się I Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Biegach Przełajowych. Start nastąpi o godz. 10.30. Jest to jedna z imprez towarzyszących Festiwal Nauki. Pół godziny później na tej samej trasie rozpocznie się II Bieg dla transplantacji pod honorowym patronatem Konsultanta Wojewódzkiego Transplantologii Klinicznej dr. hab. n. med. Macieja Głydy.

 

 

Poniżej prezentujemy regulamin biegu.

 

I. ORGANIZATOR
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Profesora Szafrana 6, 65-516 Zielona Góra


II. CELE
1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Aktywizacja środowiska studenckiego.
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
4. Upowszechnienie biegania w terenie.


III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 w Zielonej Górze na stadionie UZ, ul. Wyspiańskiego 59
2. Dystans dla biegaczy wynosi: 4 kilometry
3. Start będzie miał miejsce na płycie stadionu UZ, ul. Wyspiańskiego 59
4. Start nastąpi o godzinie: 10:30


IV. LIMIT CZASU
1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 45 minut.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.


V. ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji w dniu zawodów. Biuro zawodów mieścić się będzie na płycie stadionu UZ, ul. Wyspiańskiego 59. Zapisy trwać będą w godzinach 9:30-10:15
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
3. Łączna liczba Uczestników Biegu na 4km jest ograniczona do 200 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


VI. UCZESTNICTWO
1. W Mistrzostwach mogą wziąć udział:
a) studenci do ukończenia 27. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1989 r.),
b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
c) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra - zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Mistrzostw,
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.


VII. OPŁATY
1. Udział w biegu jest BEZPŁATNY
2. Koszty imprezy pokrywa organizator


VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Klasyfikacja nastąpi w 2 kategoriach: kobiety mężczyźni.
2. Dla miejsc I-III przewidziane są medale i dyplomy


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu oraz szatnię.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.azs.zgora.pl
4. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.


 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT