Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

II międzynarodowa konferencja naukowa Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności

Państwo a gospodarka prezydium.jpg

Konferencję otworzyli: dr hab.Bogdan Ślusarz (stoi), prof. UZ z wydziału Prawa i Administracji UZ, jednocześnie przewodniczący oddziału PTE w Zielonej Górze, prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE, na co dzień pracownik naukowy SGH oraz dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

1 grudnia 2016 r.

 

 

Dziś i jutro czyli 1 i 2 grudnia 2016 r. w rektoracie  Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej odbywa się się II międzynarodowa konferencja naukowa pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności, zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze. Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż.  Tadeusz Kuczyński.

 

 

W otwarciu konferencji wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Romuald Gawlik, Prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki oraz prorektor d/s rozwoju dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, a przede wszystkim naukowcy z Polski, Niemiec, Słowacji, Rosji i Ukrainy. 

 

 

 

Państwo a gospodarka widownia.jpg

Siedzą od lewej: Janusz Kubicki - prezydent Zielonej Góry; Romuald Gawlik - Wicemarszałek Województwa; dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ. - prorektor d/s rozwoju.

 

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących zmian zachodzących w państwie i współczesnej gospodarce oraz upowszechnienie międzynarodowego dorobku naukowo-badawczego dotyczącego roli państwa i gospodarki. Konferencja stanowi płaszczyznę integracji środowisk naukowych, praktyków biznesu, pracowników instytucji państwowych i samorządowych oraz polityków zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla państwa i gospodarki. 

 


Temat konferencji jest jednocześnie hasłem przewodnim XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zdaniem prof. Elżbiety Mączyńskiej prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego powinno stać się regułą, by główny temat kolejnej konferencji  był jednocześnie hasłem przewodnim następnej Olimpiady. By dla jej uczestników konferencja stanowiła ważne źródło informacji.  W drugim dniu konferencji bowiem w obradach będzie uczestniczyć około 80. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestników tegorocznej OWE I stopnia (etap szkolny). Miał on miejsce 9 listopada br.

 


Także jutro podczas konferencji w Zielonej Górze odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w pełnym składzie. Będą dyskutowane bieżące najważniejsze dla Towarzystwa kwestie.

 

Fot. Kazimierz  Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT