III edycja konkursu o nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Kotarbiński logo.jpg


9 lutego 2017 r.

 

 

Już po raz trzeci Uniwersytet Łódzki ogłasza konkurs o nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Ta nagroda została ustanowiona z okazji 70-lecia Uniwersytetu Łódzkiego i jest wyróżnieniem ogólnopolskiej rangi. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. 

 

 

Jej patronem jest prof. Tadeusz Kotarbiński, pierwszy rektor UŁ, wybitny filozof i doskonały pedagog. Człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych, myśli. Jak piszą organizatorzy konkursu „był też, po prostu, porządnym człowiekiem”.

 

 

W czasie, gdy rynek i ekonomia odgrywają tak dużą rolę, Uniwersytet Łódzki pragnie podkreślić ogromne znaczenie humanistyki i humanistów, zarówno w badaniach akademickich, jak i w kształtowaniu otwartego społeczeństwa, wzorców postępowania czy krytycznego odbioru kultury.

 


W 2015 r. w I edycji konkursu nagrodę przyznano prof. Janowi Strelauowi, za książkę „Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania”. W ubiegłym roku nagroda przypadła dr hab. Ewie Kołodziejczyk za pracę  praca "Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza"

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:


•    została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;


•    została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;


•    jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

 

 

Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób.

 

 

Prace do konkursu mogą zgłaszać:


•    uczelnia mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


•    podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni;


•    instytut naukowy mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

 

 

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, przesyłając 1 egzemplarz pracy (dotyczy także prac opublikowanych w postaci elektronicznej) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.

 

 

Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

 

 

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć, a ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym po przeprowadzeniu rozmowy z autorem Kapituła dokona wyboru laureata.

 

 

Wszystkie powyższe informacje pochodzą ze strony http://www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl. Tam należy też szukać szczegółowych informacji o nagrodzie.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT