Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

III edycja konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych.

 

Począwszy od bieżącej edycji konkursu Regulamin konkursu został zmieniony w zakresie wymogów stawianych pracom doktorskim (zmiany do regulaminu zostały przyjęte Uchwałą Nr 27/2014 KNF z dnia 4 lutego 2014 r.). Zniesiono ograniczenie dotyczące obszaru nauk ekonomicznych i prawnych. W związku z tym w konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich z zakresu rynku finansowego napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tzn. w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku.

Termin nadsyłania prac doktorskich upływa 15 sierpnia br.

 

Szczegóły na stronie:: 

 

Plakat-konkurs-2014.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT