Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

III Zielonogórskie seminarium karnoskarbowe

3 grudnia 2021 r.

WPA konf. 1.jpg

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego. Fot. Kazimierz Adamczewski.

Dzisiaj, 3 grudnia br. w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana III Zielonogórskie seminarium karnoskarbowe – Karanie i zaniechanie karania sprawców przestępstw skarbowych.


Honorowy patronat nad konferencją objęli: rektor UZ, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski oraz Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak


Konferencję, która miała charakter hybrydowy, zorganizowała Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych UZ. 
 
Otwierając konferencję, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski dziękując gościom za przybycie powiedział, że wpisuje się ona w uroczystości związane z 20-leciem Uniwersytetu Zielonogórskiego: - Niezwykle się cieszę, że w tych trudnych czasach udało się zorganizować to spotkanie. Niestety powoli przyzwyczajamy się do wariantu hybrydowego, który ma swoje plusy, ale też i minusy. Z jednej strony pozwala połączyć się większej liczbie uczestników z zewnątrz, którzy z różnych powodów nie mogli fizycznie uczestniczyć w konferencji. Jednak z drugiej strony każdemu chyba brakuje tego charakterystycznego elementu dla każdej konferencji - czyli bezpośredniej dyskusji i wymiany uwag. Myślę, że jednak ta forma jest lepsza, niż zaniechanie konferencji w ogóle. Na pewno jest to jedno z ważniejszych wydarzeń z okazji 20-lecia istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
W programie konferencji znalazły się następujące referaty:

Panel I – Zagadnienia karania za przestępstwa skarbowe (prowadzenie: dr Dagmara Dominik-Ogińska):

• System kar i środków karnych w Kodeksie karnym skarbowym (prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek);

• Wybrane problemy związane z orzekaniem przepadku przedmiotów wobec sprawców przestępstw skarbowych (dr hab. Magdalena Błaszczyk);

• Wybrane zagadnienia łączenia w karę łączną kar wymierzanych za przestępstwa i przestępstwa skarbowe (dr Tomasz Razowski);

• Multiplikowanie kar za czyny zabronione stanowiące przestępstwa i przestępstwa skarbowe związane z wystawieniem faktury w sposób nierzetelny (dr Sebastian Kowalski).


 
Panel II - Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego (prowadzenie: dr hab. Dariusz Świecki):

• Istota zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego (dr hab. Igor Zgoliński prof. KPSW; dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK);

• Realizacja egzekucyjnego celu postępowania w odniesieniu do instytucji zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego (dr hab. Jarosław Zagrodnik, prof. UŚ); 

• Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego w perspektywie dokonywanych zmian legislacyjnych (dr Olaf Włodkowski);

• Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego dokonanego w związku z instytucjami dotyczącymi jednolitego pliku kontrolnego (dr Piotr Stanisławiszyn);

• Dopuszczalność i zakres współdziałania finansowego organu dochodzenia z podejrzanym w zakresie stosowania instytucji zaniechania ukarania sprawcy (dr Adam Zdunek).
 
Jak powiedziała prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego: - To są zagadnienia, które są bliskie, nie tylko sądom i sędziom, ale również adwokatom, którzy bardzo licznie uczestniczyli w tej konferencji, a także doradcom podatkowym. To jest dla nas nowa grupa odbiorców, która ma swoje doświadczenia, w szczególności przy zaniechaniu karania. Tematyka jest bardzo żywa i spotykana w praktyce, a także często omawiana w literaturze. W drugim panelu spotkania omówione zostały wszystkie przypadki, w których można doprowadzić do zaniechania ukarania czyli sytuacje, w jakich może się znaleźć każdy podatnik. Wszyscy musimy przecież przestrzegać przepisów prawa karnego skarbowego, chociażby płacąc terminowo podatki. 

Mamy tę przyjemność, że pracownicy naszej Katedry są postrzegani jako grupa naukowców związana z zagadnieniami prawa karnego skarbowego. Doceniają nas, także przez swoją obecność, znakomitości świata nauki, które zajmują się tą tematyką. Są z nami m.in.: dr Tomasz Razowski, prof. Jarosław Zagrodnik, jest obecny również sędzia Sądu Najwyższego – prof. Dariusz Świecki, a także przedstawiciele organów skarbowych, m.in. dr Adam Zdunek, prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, autorka wielu książek i materiałów na ten temat, która połączyła się z nami zdalnie z Torunia, dr hab. Magdalena Błaszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat także zajmująca się tymi zagadnieniami. To są osoby, które w naszej dyscyplinie są bardzo rozpoznawalne.

 

WPA konf. 3.jpg WPA konf. 2.jpg WPA konf. 4.jpg
Uczestników konferencji przywitał JM Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski. Fot. Kazimierz Adamczewski. Na sali obrad. Fot. Kazimierz Adamczewski. Konferencja miała hybrydowy charakter. Fot. Kazimierz Adamczewski.
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT