Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Instytut Budownictwa UZ zaprasza nauczycieli na seminarium, a wykładowców i studentów na warsztaty

 

29 stycznia 2020 r.

 

Instytut Budownictwa.jpg

Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z firmą ESRI Polska zaprasza:

 

 

1. Nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w 1-dniowym seminarium poświęconym tematyce dotyczącej zastosowania geoinformatyki i GIS (Geograficzny System Informacji) w nauczaniu;

 

2. Pracowników naukowych, wykładowców, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w certyfikowanych warsztatach otwartych Różne oblicza platformy ArcGIS.

 

 

 

 

Seminarium odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. w Zielonej Górze na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska przy ul. prof. Z. Szafrana 1, 65- 516 Zielona Góra, w budynku A8 w sali 213, w godz. 8.45 - 14.00.


Celem seminarium kierowanego do nauczycieli jest przekazanie wiedzy z zakresu Systemów Informacji Geograficznej i posługiwania się narzędziami geoinformatycznymi – pojęcia ujęte w nowej podstawie programowej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zainteresowane praktycznym wykorzystaniem systemu GIS w pracy z uczniami. W związku ze zmianami w podstawie programowej systemu nauczania, Esri Polska wprowadziła program "ArcGIS w Szkole", w ramach którego otrzymujecie Państwo bezpłatną licencję ArcGIS Online. Platforma ta umożliwia łatwe tworzenie map i aplikacji, a przez to wprowadza uczniów w zagadnienia systemów informacji geograficznej, teledetekcji czy ortofotomapy.

 


Osoby biorące udział w seminarium będą miały możliwość:

  • zapoznania się z ideą GIS-u (System Informacji Geograficznej),
  • poznania sposobów wdrażania GIS na zajęciach geografii, biologii, historii czy języka polskiego,
  • zdobycia wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w pracy z uczniami.

     

            Zajęcia poprowadzone zostaną przez przedstawicieli firmy ESRI Polska. Zespół Edukacji Esri Polska współpracuje z wieloma szkołami w Polsce, prowadząc program „ArcGIS w Szkole”. Do programu dołączyło już 26 szkół w Polsce. Więcej informacji o programie: http://edu.esri.pl/nauczyciel


Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom materiały niezbędne do udziału w seminarium oraz poczęstunek.


Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie ankiety, która dostępna jest pod adresem: https://arcg.is/1v8beW (wystarczy skopiować link i otworzyć go bezpośrednio w przeglądarce) w terminie od 13 stycznia do 21 lutego 2020 r. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową na adres podany przez nauczyciela zgłaszającego chęć udziału w seminarium.


Liczba miejsc jest ograniczona.


Dane które należy podać w zgłoszeniu to:

  • imię i nazwisko nauczyciela ,
  • adres e-mail nauczyciela,
  • nazwa i adres szkoły którą nauczyciel reprezentuje.

     

 

Warsztaty odbędą się w dniu 5 marca 2020 r. w Zielonej Górze na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska przy ul. prof. Z. Szafrana 1, 65- 516 Zielona Góra, w budynku A8 w sali 213, w godz. 8.45 - 11.30.

 

Zajęcia poprowadzone zostaną przez przedstawicieli firmy ESRI Polska.

 

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.  Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie ankiety, która dostępna jest pod adresem: https://arcg.is/1mXPKu (wystarczy skopiować link i otworzyć go bezpośrednio w przeglądarce) w terminie od 30 stycznia do 21 lutego 2020 r. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone drogą mailową na adres podany przez zgłaszającego chęć udziału w warsztatach.

 

W razie problemów ze zgłoszeniem, proszę o skontaktowanie się z:


Anna Bazan-Krzywoszańska (Uniwersytet Zielonogórski)
e-mail: a.bazan@aiu.uz.zgora.pl

 

Paulina Gajownik (ESRI POLSKA)
tel.: 531 604 049
e-mail: pgajownik@esri.pl

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT