Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Instytut Filozofii UZ otrzymał grant z Ministerstwa Edukacji i Nauki

19 kwietnia 2022 r.

Nauka dla społeczeństwa.jpg

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało grant Instytutowi Filozofii UZ na realizację projektu „Oblicza Filozofii: Od Jej Historii Do Zastosowań”.

 

Projekt zostanie sfinansowany w ramach programu ministerialnego Nauka dla Społeczeństwa, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki, a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Projekt Instytutu Filozofii będzie realizował cele programu w obszarze zatytułowanym „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”.

 

Celem projektu jest przedstawienie społeczności lokalnej filozofii i pokrewnych nauk humanistycznych jako dziedzin szczególnie ważnych w kształtowaniu i wypracowywaniu tożsamości zarówno na płaszczyźnie lokalnej, jak i w perspektywie historii, i przyszłości narodu. Ten cel wydaje się zyskiwać na znaczeniu na obszarach o skomplikowanej kulturowo historii, a takim właśnie obszarem jest województwo lubuskie i jego kulturowo-naukowe centrum czyli Zielona Góra. Dodatkowo, aby ukazać wartość filozofii i pokrewnych dziedzin dla współczesnego człowieka, w różnych aspektach jego egzystencji, jeden z bloków tematycznych planowanych wykładów akcentuje aktualność i możliwość wykorzystania badań filozoficznych do celów praktycznych.

 

Wśród wielu działań podejmowanych w projekcie będzie między innymi organizacja cyklu otwartych wykładów, poświęconych tematyce filozoficznych i kulturoznawczych ujęć problemu tożsamości, wydanie monografii, a także organizacja konkursu filozoficznego dla uczniów szkół średnich.

 

Projekt będzie realizowany od września 2022 roku do marca 2024 roku.

 

Kierownikiem projektu jest dr Paweł Walczak.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT