Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Interdyscyplinarna studencka konferencja naukowa „Projekt: Mistrz”

6 czerwca 2016 r.

 

 

Koła Naukowe Instytutu Psychologii UZ: „Zwoje Kultury” oraz „Przeciwko Przemocy” organizują interdyscyplinarną studencką konferencję naukową „Projekt: Mistrz”.

Konferencja odbędzie się  14 czerwca 2016 r., (wtorek), w godzinach 10.00-16.00 na Kampusie B,  al. Woj. Polskiego 69, sala P102 Instytutu Psychologii.

 

„Projekt: Mistrz” to pierwsza studencka konferencja naukowa organizowana w Instytucie Psychologii UZ skierowana do środowiska akademickiego w Zielonej Górze. W ramach wydarzenia odbędą się dwa wykłady „Mistrzowskie” oraz 10 wystąpień studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaproszonymi Mistrzami są: projektantka mody Ewa Minge oraz aktorka Sandra Staniszewska.

 

Temat konferencji nawiązuje do cyklicznych „Wykładów Mistrzów” odbywających się w Instytucie Psychologii od momentu jego powstania. Studenci podzielą się swoimi badaniami, projektami i konstruktami teoretycznymi na temat szeroko rozumianej samorealizacji, pasji i Mistrzostwa w każdym obszarze działania. Przewidziano również czas na dyskusję uczestników konferencji na temat mistrzostwa.

Komitet naukowy złożony ze studentów, wykładowców i Mistrzów wybierze najlepsze wystąpienie, nagradzając je statuetką Impuls Mistrza.

W ramach konferencji odbędzie się również warsztat „Podróż: ŻYCIE” poświęcony planowaniu swojego życia. Warsztat będzie prowadziła mgr Magdalena Kolańska.
Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych problematyką mistrzostwa do udziału w konferencji.

Udział w obydwu częściach jest nieodpłatny.

Cele konferencji:
1) Wymiana i prezentacja zainteresowań naukowych studentów UZ
2) Doskonalenie umiejętności projektowania, przeprowadzania badań naukowych oraz zaprezentowanie ich wyników
3) Poznanie zainteresowań młodych naukowców
4) Integracja, wymiana poglądów i idei w środowisku akademickim
5) Propagowanie wiedzy psychologicznej i promowanie Instytutu Psychologii UZ w regionie
6) Popularyzacja prac studentów UZ i kół naukowych
7) Spotkanie z osobami z regionu, które osiągają najwyższy mistrzowski stopień wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie, wzorami do naśladowania, cieszący się swoistym autorytetem

Zakres tematyczny wystąpień na konferencji „Projekt: Mistrz”:
1) odkrywanie w sobie mistrzostwa,
2) profesjonalizacja w cyklu życia,
3) dążeniu do samorozwoju i samorealizacji,
4) relacji "mistrz - uczeń",
5) formy inspiracji, kreatywności i twórczości w życiu codziennym,
6) zainteresowaniach młodego naukowca,
7) współczesne wyzwania psychologii,
Powyższa problematyka pozostaje otwarta z nadzieją, że Uczestnicy wzbogacą ją zgodnie z własnymi zainteresowaniami naukowymi, to znaczy, że pozostajemy otwarci, o ile wystąpienie będzie w obrębie tematyki mistrzostwa.
Czas na wystąpienie: 15 minut.


Formularz zgłoszeniowy do wystąpień na konferencji: http://tinyurl.com/projektmistrz

Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztacie: http://tinyurl.com/podrozzycie

Szczegolowe informacje na stronie konferencji na FB: https://www.facebook.com/ProjektMistrz/?fref=ts

 


Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych problematyką mistrzostwa do udziału w konferencji. Udział jest nieodpłatny.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT