Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

JM Rektor UZ w Komitecie Honorowym Obchodów Jubileuszu miasta Zielona Góra

21 czerwca 2021 r.

 

IMG20220620131423.jpg

Pierwsze oficjalne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia w zielonogórskim Ratuszu. fot. K. Doszczak

Wczoraj w zielonogórskim Ratuszu odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich. Wśród zaproszonych przez Prezydenta Miasta, Janusza Kubickiego, do pracy w Komitecie znalazł się rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Komitetowi Organizacyjnemu już od 27 stycznia 2021 r. przewodniczy prof. dr hab. Czesław Osękowski – historyk, były rektor UZ.


Oficjalne obchody Jubileuszu 800- i 700-lecia Zielonej Góry zostały zaplanowane od Winobrania 2022 r. do Winobrania 2023 r. Program jest przygotowywany już od wielu miesięcy i zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Niebawem zostanie udostępniony na stronie internetowej Jubileuszu, którą organizatorzy uruchomią jeszcze w czerwcu br.


Rektor UZ, prof. Wojciech Strzyżewski, podczas spotkania powiedział: - Jako rektor Uniwersytetu chciałbym podkreślić, że Zielona Góra jest miastem uniwersyteckim i udział licznej grupy naukowców w obchodach Jubileuszu znaczy, że identyfikują się oni z miastem. Dla wielu Zielonogórzan obecność UZ stała się już czymś naturalnym, uważam jednak, że ciągle trzeba przypominać, że Uniwersytet jest związany z Zieloną Górą, a Zielona Góra jest związana z Uniwersytetem.

Prof. W. Strzyżewski podkreślił też, że większość inicjatyw naukowych organizowanych na UZ jest sygnowanych Jubileuszem miasta. Wśród dużych projektów, które mają być zrealizowane przez Uniwersytet Zielonogórski wspólnie z miastem w ramach jubileuszowego programu jest też odnowienie i udostępnienie dla publiczności Wieży Braniborskiej, a także przygotowanie przez naukowców z UZ Systemu Przyrodniczego Zielonej Góry, który będzie polegał m.in. na wyznaczeniu korytarzy powietrznych w mieście. Poza tym niebawem ukaże się III tom Historii Zielonej Góry, jak i dwa poprzednie tomy pod redakcją prof. Wojciecha Strzyżewskiego, obejmujący dzieje miasta po 1989 r.

 

W skład Komitetu Honorowego Jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich weszli również:

 • Piotr Barczak - Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra
 • Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Wacław Maciuszonek - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 • Władysław Dajczak - Wojewoda Lubuski
 • Tadeusz Lityński - Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 • Barbara Bielinis-Kopeć - Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Czesław Grabowski - Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra
 • Jacek Wójcicki - Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego
 • Antonina Grzegorzewska - Prezydent Zielonej Góry w latach 1983-1988
 • Edmund Błachowiak - Prezydent Zielonej Góry w latach 1989-1990
 • Roman Doganowski - Prezydent Zielonej Góry w latach 1990-1994
 • Henryk Masternak - Prezydent Zielonej Góry w latach 1994-1998
 • Zygmunt Listowski - Prezydent Zielonej Góry w latach 1998-2002
 • Bożena Ronowicz - Prezydent Zielonej Góry w latach 2002-2006
 • Holger Kelch - Burmistrz Cottbus
 • Wilhelm Ruhkopf - Burmistrz Soltau
 • Lutz Brockmann-  Burmistrz Verden
 • Thomas Zenker - Burmistrz Zittau

 

 

IMG20220620124254.jpg IMG20220620124019.jpg
1. Od lewej: prof. dr hab. Czesław Osękowski – historyk, były rektor UZ, Janusz Kubicki - Prezydent Zielonej Góry, Jerzy Bielerzewski - tłumacz j. niemieckiego; fot. K. Doszczak 2. Pierwsze oficjalne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich;, fot. K. Doszczak
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT