Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu bierze udział w projekcie „Aktywny Senior”.

 

5 czerwca 2017 r.

fota 3.jpg

UTW Lubsko, wykład: dr E.Nowicka-Chiari oraz mgr Iwona Bonikowska

Katedra Sportu i Promocji Zdrowia Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu została wybrana spośród 85 wnioskodawców do realizacji programu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ”Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Projekt „Aktywny Senior” przyjęto do realizacji od 24 lutego do 15 grudnia 2017 r. Przekazana dotacja: 225 542,00 zł.

 

Celem projektu jest upowszechnienie i wdrożenie osiągnięć nauki, dotyczących problematyki zdrowia, aktywności fizycznej i pomyślnego starzenia się wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa lubuskiego.

 

Jego realizacja umożliwia członkom UTW zastosowanie nowych form aktywności w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, aktywizując ich działalność społeczną i intelektualną bezpośrednio wpływającą na kondycję psychofizyczną.

 

Swoimi działaniami projekt obejmuje sześć Uniwersytetów Trzeciego Wieku: w Lubsku, Kargowej, Nowej Soli,  Sulechowie, Szprotawie i Zielonej Górze. Wykonawcami projektu są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studenci kierunku Wychowanie fizyczne kształcący się w zakresie specjalizacji: Aktywność fizyczna seniorów.

 

W ramach projektu  „Aktywny Senior” realizowane są zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria) i praktyczne (warsztaty, zajęcia ruchowe) dotyczące zagadnień psychologicznych i zdrowotnych, sportowo-rekreacyjne (gra Boccia) oraz konsultacje psychologiczne. Cykl zajęć ruchowych Metodą Spiralnej Stabilizacji kręgosłupa (SM System wg koncepcji dr R. Smiška) prowadzonych przez grupę studentów (wyszkolonych w zakresie powyższej metody); pomiar sprawności funkcjonalnej grupy słuchaczy 70+ ; eksperyment „10 tysięcy kroków dziennie” z użyciem krokomierza, uwzględniający systematyczną samokontrolę efektów zwiększania codziennej aktywności ruchowej seniorów; akcję promocyjną „Zobacz co kupujesz” prowadzoną dla seniorów w dużym zielonogórskim markecie oraz integracyjne spotkanie rekreacyjno-edukacyjne dla przedstawicieli i liderów UTW połączone z konferencją naukowo-szkoleniową.

 

 

fota 1.jpg fota 2.jpg fota 5.jpg
1. Kurs Metody Spiralnej Stabilizacji Kręgosłupa dla studentów finansowany ze środków projektu 2. Realizacja cyklu wykładów w sześciu UTW woj. Lubuskiego (kwiecień, maj 2017) 3. UTW Lubsko, wykład: dr Ewa Skorupka
fota 6.jpg fota 7.jpg fota 8.jpg
4. UTW Nowa Sól, wykład: E. Nowacka –Chiari 5. Zajęcia rekreacyjno-sportowe BOCCIA (prowadzący mgr Marta Dalecka) (kwiecień-maj 2017) 6. Badania sprawności funkcjonalnej grupy seniorów z Kargowej (maj 2017)
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT