Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kierunek geoinformatyka i techniki satelitarne z Certyfikatem i Znakiem Jakości Studia z Przyszłością

 

16 marca 2020 r.

 

 

Studia z przyszłością - certyfikat.jpg

10 marca 2020 r. w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy, odbyła się uroczysta Gala Finałowa Programu „Studia z Przyszłością”. Podczas Gali zostały rozdane  Certyfikaty i Znaki Jakości „Studia z Przyszłością” przyznane innowacyjnym kierunkom studiów.

 

Takim kierunkiem okazał się kierunek studiów geoinformatyka i techniki satelitarne prowadzony na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska we współpracy z Wydziałem Fizyki i Astronomii oraz Wydziałem  Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki .

 

Założeniem wyróżnianego kierunku jest prowadzenie kształcenia w sposób pozwalający na jak najlepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. Prowadzony kierunek studiów wpisuje się w tworzenie wielkoobszarowych i efektywnych powiązań ze środowiskiem zewnętrznym, inwestowanie w innowacyjne rozwiązania dydaktyczne oraz rozwijanie u studentów postaw i umiejętności o wysokim poziomie użyteczności rynkowej.

 

Zgodnie z Regulaminem Programu, aplikacja kierunku  geoinformatyka i techniki satelitarne była oceniana przez niezależnych ekspertów reprezentujących środowiska akademickie oraz gospodarcze i działających w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, oceniając zgłoszone kierunki studiów, analizowali kwestionariusze certyfikacyjne, opisy efektów kształcenia oraz dane uzyskane z Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, baz zawierających dane z rynku pracy oraz informacje pozyskane bezpośrednio od interesariuszy rynkowych.

 

Geoinformatyka i techniki satelitarne to interdyscyplinarne studia, których celem jest  wykształcenie specjalistów zajmujących się zdobywaniem, analizowaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych za pomocą różnych systemów informatycznych oraz posiadających wiedzę i umiejętności pozwalające na poprawne wykorzystanie technik satelitarnych. Zaproponowany po raz pierwszy w roku akademickim 2018/19 kierunek to studia międzyobszarowe, łączące teorię z praktyką i stanowiące powiązanie wielu dziedzin wiedzy (informatykę, matematykę, statystykę, astronomię, fizykę, geodezję, kartografię, architekturę, budownictwo, gospodarkę przestrzenną, urbanistykę, geografię).

 

Geoinformatyka jest stosunkowo nową dziedziną nauki, ale jej gwałtowny rozwój wydaje się zapewniony, gdyż dane geoprzestrzenne urastają do rangi głównej siły napędowej dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego. Tym samym absolwenci naszego kierunku powinni nauczyć się projektować i rozwijać algorytmy, modele oraz narzędzia, które mogą pomóc przetwarzać dane geoprzestrzenne w wiarygodne, przydatne informacje. Jednak sprawne zarządzanie takim natłokiem danych to coś więcej niż umiejętności. Należy również dotrzymać kroku postępowi technologicznemu, a także zrozumieć funkcjonowanie przyrody, temu zaś służy spora doza wiedzy z matematyki, informatyki, fizyki i astronomii. Mówiąc krótko, naszym celem jest wyposażenie studentów w wiedzę i niezbędne umiejętności w zakresie zbierania, analizowania, dystrybucji oraz wizualizacji danych pochodzących z obserwacji Ziemi, a prowadzonych z różnych pułapów. Proponowany program studiów o charakterze interdyscyplinarnym, opracowany pod kątem wzrastającego zapotrzebowania na absolwentów kierunku, pozwala nie tylko na zrozumienie różnych procesów i mechanizmów, ale także zapewnia możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce.

 

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w podmiotach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach i firmach zajmujących się tworzeniem produktów geoinformacyjnych: map cyfrowych, geoportali, aplikacji komputerowych i mobilnych mających za zadanie pozyskanie i przetworzenie danych przestrzennych, a także w przedsiębiorstwach zarządzających danymi przestrzennymi (np. planowanie i gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, logistyka i transport, geodezja i kartografia, budownictwo, geologia).

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT