Kierunek lekarski na UZ bije rekordy popularności

13 lipca 2016 r.W poniedziałek (11 lipca br.) Biuro Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zakończyło przyjmowanie dokumentów na stacjonarne studia I stopnia i jednolite magisterskie. Ponieważ kandydaci na studia mogli wysyłać dokumenty pocztą, a liczy się data stempla pocztowego, na przesyłki czekamy jeszcze do końca tygodnia.  Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia pojawią się do 19 lipca. Do 23 lipca kandydaci będą mieli czas na dostarczenie oświadczenia woli studiowania na UZ.


Oczywiście rekordy popularności ponownie bije kierunek lekarski – na dziś jest już 20 osób na jedno miejsce, ale spodziewamy się znacznie większego zainteresowania – w tym przypadku kandydaci w większości  wysłali dokumenty pocztą, więc oczekujemy na kolejne przesyłki.


Jeżeli chodzi o inne kierunki, to w tym roku pierwsza rekrutacja przebiegła na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem roku minionego. Tradycyjnie największą popularnością (poza kierunkiem lekarskim) cieszyła się filologia angielska, pielęgniarstwo, psychologia, prawo, logistyka, dziennikarstwo, informatyka czy kierunki artystyczne – grafika i malarstwo.


Druga rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się po ogłoszeniu list osób przyjętych na studia, czyli po 26 lipca. Ponieważ uchwała rekrutacyjna na UZ nie zmieniła się i w tym roku również nie ma list rezerwowych (poza kierunkiem lekarskim) przewidujemy, że pomimo wypełnionych limitów, prawie na każdym kierunku będzie prowadzony drugi nabór. Szczegóły będą publikowane na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT