Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Klub Radnych Zielona Razem przyznał dotacje Kołom Naukowym działającym na UZ

10 listopada 2016 r.

 

23207.jpg

Znamy już koła naukowe, które otrzymały środki z dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem na działalność kół naukowych studentów i doktorantów zarejestrowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Zielona Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim. 


Są to następujące koła naukowe:

 

1. Koło Naukowe Laboratorium „Matematyczne” Paradoks na projekt Zielonogórska Noc matematyki na UZ;

2. Koło Naukowe Praw Człowieka na projekt Prawo przyjazne seniorom – czyli Koło Naukowe Człowieka edukuje zielonogórskich seniorów;

3. Koło Naukowe Nowoczesnej Bankowości na projekt Stan i perspektywy rozwoju biogospodarki w województwie lubuskim – w kierunku zrównoważenia konsumpcji i produkcji w świetle wyników przeprowadzonych badań;

4. Koło Naukowe Rusycystów na projekt Warsztaty języka rosyjskiego na UZ-ecie;

5. Koło Naukowe Germanica na projekt Wyjazd edukacyjny studentów filologii germańskiej UZ do Berlina;

6. Koło Naukowe Biologów na projekt Międzynarodowa Konferencja organizowana przez KNB;

7. Koło Naukowe Studentów „Koło Projektowe” UZ na projekt PLAN DESIGN – dedykowany przestrzeniom plenerowym obiektów kultury. Koncepcje rozwiązań we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli;

8. Studenckie Koło Naukowe Projektowania Systemów Cyfrowych „fantASIC” na projekt Mobilny ploter grafitti z opcjągeotagowania;

9. Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii na projekt Zajęcia psychoruchowe – profilaktyka niedostosowania społecznego;

10. Koło Naukowe Inżynierii Środowiska UZ na projekt Bezcenna woda;

11. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „konstytUZja” na projekt Spotkanie z konstytucją;

12. Koło Naukowe Historyków Studentów UZ na projekt Stąd jestem – Zielona Góra moja mała Ojczyzna;

13. Koło Naukowe Gildia Demiurga na projekt Ogólnopolska konferencja naukowa COOLtura. Nowoczesne trendy popkulturowe;

14. Koło Naukowe Eko-Zarządzania UZ na projekt Publikacja wyników pracy naukowej w punktowanym czasopiśmie naukowym, indeksowanym na liście MNiSW przez członków Koła Naukowego Eko-Zarządzanie UZ.

 

 

Poza nagrodzonymi na kolejnych miejscach listy rankingowej z równą liczbą punktów znalazły się projekty dwóch kół, którym Parlament Studencki Uniwersytetu dofinansuje realizację ze swoich środków. Są to następujące projekty:
 

1. Koło Naukowe O2UZ na projekt Warsztaty z zakresu programowania i robotyki dla liceum/ gimnazjum;

2. Koło Naukowe PRISON - penitencjarne koło naukowe studentów UZ na projekt Szkoła Ojców.

 


Wszystkim nagrodzonym kołom gratulujemy!
 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT