Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejna Akademia na UZ kończy zajęcia

11 maja 2015 r.

 

images.jpg MetaPack.jpg

 

We wtorek, 12 maja 2015 r.  o godz. 13.15 w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 2 (sala 315, bud. A-2) odbędzie się uroczyste zakończenie zajęć i wręczenie międzynarodowych certyfikatów MetaPack IT Academy.

 

Współpraca Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji z firmą MetaPack Poland realizowana była w roku akademickim 2014/15 w formie Akademii – MetaPack IT Academy. MetaPack IT Academy to cykl wykładów i warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych profesjonalistów MetaPack. Tematyka zajęć skupiała się wokół technologii .NET i najnowszych metod wytwarzania oprogramowania. Zadaniem Akademii było pokazanie studentom, w jaki sposób i przy użyciu jakich technologii rozwija się innowacyjne oprogramowanie i usługi IT. Zajęcia w ramach Akademii, na której uroczyste podsumowanie zapraszamy, realizowane były przez ekspertów z firmy, certyfikowanych trenerów wiodących na rynku technologii IT i biznesu elektronicznego. Połączenie wykładów z formą warsztatową, stanowiło cenny i innowacyjny element tego przedsięwzięcia. W Akademii wzięło udział kilkudziesięciu studentów oraz członków studenckiego koła naukowego UZ.NET. W większości byli to studenci kierunku informatyka. W ramach zajęć odbyło się osiem spotkań (4 wykłady i 4 warsztaty pogrupowane wykład i warsztat dla każdego z czterech tematów) wg harmonogramu:

Listopad 2014 Programista, technologie, eCommerce

Styczeń 2015 Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum

Marzec 2015 Budowa i testowanie aplikacji na platformie ASP.NET MVC

Kwiecień 2015 Developer wybiera się do SPA

 

Zajęcia obywały się na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. W listopadzie 2014 r. uczestnicy Akademii mieli okazję wizytować siedzibę firmy MetaPack w Zielonej Górze.

 

Głównym celem Akademii było przekazanie studentom praktycznej wiedzy opartej na najnowszych technologiach. Zdobyta wiedza i praktyka jest cenna dla kandydatów szukających pracy, ze względu na przedstawione technologie rozwijania innowacyjnego oprogramowania i usług IT. Udział w Akademii dał studentom możliwość zaznajomienia się ze sposobem pracy w firmie zgodnie z metodologią SCRUM. Na wyróżnienie zasługuje innowacyjna forma prowadzenia wykładów i warsztatów. W czasie zajęć na sali obecne były osoby/zespoły, eksperci z zakresu omawianej tematyki, którzy na bieżąco odpowiadali na pytania, konsultowali problemy przy uruchamianiu i tworzeniu kodu do zadań programistycznych. Ponadto każdy uczestnik, który wziął udział w wykładzie i warsztacie z danego tematu otrzyma międzynarodowy certyfikat MPITA.

 

MetaPack Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, odgrywa rolę ośrodka tworzenia oprogramowania i bierze udział w tworzeniu nowych produktów i modułów kurierskich dla całej grupy. MetaPack Poland jako jedna z nielicznych zielonogórskich firm posiada status Złotego Partnera Microsoft. Zespoły projektują oprogramowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii (.NET, WCF, REST, WPF, MVC, Ajax, SPA, Web API, EntityFramework) i najnowszych narzędzi (VisualStudio2013, TeamFoundationServer2013, SharePoint2013, SQLServer2014, MSOffice2013), a sam proces wytwarzania oprogramowania wspierany jest przez najnowsze metodyki (Agile, Scrum, DevOps).

 

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (WEIT) od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym województwa lubuskiego współpracując z wieloma przedsiębiorstwami funkcjonującymi w naszym regionie i kraju. Współpraca prowadzona jest zarówno na płaszczyźnie naukowo-badawczej jak i dydaktycznej. W obszarze dydaktycznym nabiera ona coraz bardziej praktycznego charakteru poprzez zaangażowanie przedsiębiorstw w proces dydaktyczny w formie akademii, praktyk oraz współtworzenie nowych kierunków studiów o charakterze praktycznym, takich jak biznes elektroniczny czy efektywność energetyczna. Wszystkie wspólne działania podejmowane przez WEIT oraz przedsiębiorstwa służą dobremu przygotowaniu studentów do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku pracy.

 

 

PROGRAM SPOTKANIA:

13:15

Rozpoczęcie spotkania - powitanie przez dziekana dr. hab. inż. Andrzeja Obuchowicza, prof. UZ


13:15-13:35

MetaPack IT Academy – realizacja przedsięwzięcia.

Wystąpienia:

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ
Prezes firmy MetaPack Poland Sp. z o.o., Marcin Wójcicki
Koordynator współpracy ze strony Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, dr inż. Anna Pławiak-Mowna
Przewodniczący Koła Naukowego UZ.NET, Kamil Feliszewski


13:35-13:50

Wręczenie certyfikatów ukończenia MetaPack IT Academy


13:50-

Spotkanie z mediami w sali 6a A-2, w spotkaniu wezmą udział władze WEIT, Prezes Zarządu MetaPack Poland, przejdą z sali 315 (III piętro) do sali 6a (parter)


13:50-14:15

Podsumowanie MetaPack IT Academy oraz rozwój i kontynuacja współpracy – MetaPack Summer Academy, Katarzyna Dwornik, Paweł Przybyła, Piotr Bubacz


14:15-14:30

Dyskusja i zakończenie spotkania

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT