Kolejna edycja Stypendiów motywujących i przedsiębiorczych dla lubuskich studentów!

6 czerwca 2019 r.

 

maturzysto.jpg


Pragnąc zachęcić absolwentów szkół ponadpodstawowych do studiowania na lubuskich uczelniach, Sejmik Województwa Lubuskiego na mocy uchwały nr XLIV/670/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.


Studenci I roku studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w „Regulaminie” będą mogli ubiegać się o stypendia motywujące. Natomiast studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia, będą mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej - stypendia przedsiębiorcze.


Od roku akademickiego 2019/2020 rusza druga edycja stypendiów dla studentów. Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa z dniem 15 października br.
 

Więcej informacji na temat stypendiów na stronie::

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT