Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejna nominacja profesorska dla naukowca z UZ

27 sierpnia 2020 r.

prof. B. Trocha wł..JPG

Fot. Archiwum prywatne prof. Bogdana Trochy.

Z bardzo dużym opóźnieniem dotarła do nas wiadomość o nominacji profesorskiej Bogdana Trochy z Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym UZ. Poniżej prezentujemy biogram profesora i scan jego nominacji. Z powodu panującej pandemii nadal nie odbywają się uroczystości wręczenia nominacji wyróżnionym naukowcom przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.


Bogdan Trocha (rocznik 1963)  jest  absolwentem zielonogórskiej polonistyki. Odbył również studia filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pisząc pracę licencjacką, magisterską i doktorską pod kierunkiem ks. prof. Józefa Tischnera (obrona doktoratu w 1999 roku). Na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje od 1990 r. Kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Degradacja mitu w literaturze fantasy odbył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 r. Stopień profesora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie pracy Zbrodnia w fantastycznych światach. Motywy kryminalne w literaturze fantastycznej w lutym 2020.


W 1991 r. podjął pracę w Zakładzie Teorii Literatury w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze Od 2012 r. jest kierownikiem Pracowni Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Gościnnie prowadził także wykłady z metafizyki, filozofii Boga i antropologii filozoficznej w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze (Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz seminarium magisterskie z literatury popularnej na kierunku kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) w Poznaniu. 

Obecnie wykłada  w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze (Sekcja Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu) filozofię Boga oraz filozofię przyrody. Prowadził także wykłady dla studentów Instytutu Filologicznego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Jest członkiem Rady Redakcyjnej  Slovianskiej Fantastiki wydawanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej i Centrum Slawistyki Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz redaktorem naczelnym rocznika „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture” wydawanego przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.  Stale współpracuje  z periodykami „Literatura i Kultura Popularna” oraz „Dydaktyka Literatury”.

 

nominacja prof. B. Trocha.jpg

Pomysłodawca, organizator i kierownik naukowy cyklicznej  międzynarodowej konferencji „Fantastyczność i Cudowność” skupiającej badaczy zajmujących się problematyką szeroko rozumianej fantastyki w literaturze i kulturze, a obecnie kierownik naukowy cyklicznej corocznej konferencji naukowej współorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UZ oraz Instytut Filologiczny i Katedrę Języka Polskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Zorganizował i poprowadził pierwszy panel dyskusyjny poświęcony słowiańskiej fantastyce, jaki odbył się w ramach XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Belgradzie w 2019 r. Współpracuje stale z badaczami z ważnych ośrodków akademickich krajów słowiańskich (Moskwa, Kijów, Belgrad, Sofia), w których prowadzone są badania nad fantastyką słowiańską oraz najważniejszymi polskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się problematyką mitu.Autor siedmiu książek, redaktor czternastu monografii wydawanych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, autor ponad stu artykułów w czasopismach polskich oraz zagranicznych.


Podstawowym przedmiotem jego badań są mythopoeiczne wymiary dzieła literackiego oraz antropologiczne aspekty współczesnej literatury spekulatywnej, a także szeroko rozumiana fantastyka słowiańska. Brał udział w badaniach prowadzonych w ramach projektu badawczego Postrzeganie świata a narracje mityczne zorganizowanego przez naukowców z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także kierownikiem naukowym oraz wykonawcą grantu Badanie związków kulturowych Polsko-Iberyjskich oraz Polsko-Iberoamerykańskich prowadzonego w ramach programu Santander Universidades.

Zakres jego badań obejmuje metodologiczne aspekty prawdziwościowej lektury dzieła literackiego, roli dzieła literackiego w procesie samopoznania, technik wykładni oraz funkcji antropologicznej interpretowanego znaczenia tekstu. Poza tym interesuje się funkcjami treści mitycznych, procesem degradacji mitu, jak i remitologizacją (zwłaszcza w literaturze popularnej) oraz rozpoznawaniem kontekstów filozoficznych dzieła literackiego (szczególnie w wymiarze metafizycznym i antropologicznym). Skupia się także na fenomenologicznym i hermeneutycznym aspekcie badania zjawiska mythopoei w literaturze powszechnej. Współpracuje z Zielonogórskim Klubem Miłośników Fantastyki Ad Astra w organizowanych przez jego członków imprezach o charakterze popularnonaukowym.


Serdecznie gratulujemy otrzymanej nominacji.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT