Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejne 3 mln zł na rozwój kierunku lekarskiego na UZ

30 stycznia 2020 r.

umowa medycyna.jpg

Tuż po podpisaniu umowy. Fot. Kazimierz Adamczewski

Piąty rok z rzędu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przeznaczy 3 mln zł na rozwój kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzisiaj, 30 stycznia br. umowę na przekazanie środków finansowych podpisali: marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz prof. Wojciech Strzyżewski prorektor UZ ds. studenckich. Po podpisaniu dokumentów prorektor powiedział między innymi: Środki finansowe pochodzące z tej umowy przeznaczymy na cele kadrowe. Kiedy zaczynaliśmy prowadzić kierunek lekarski zatrudnialiśmy ok. 20 specjalistów ze stopniami i tytułami naukowymi. Dzisiaj, po pięciu latach, jest ich już ponad 130, a trzeba powiedzieć, że większość z nich jest zainteresowana współpracą z lubuskimi szpitalami. To w naturalny sposób wzmacnia opiekę zdrowotną w naszym regionie.


Finanse przeznaczone  na prowadzenie kierunku lekarskiego to nie jedyne środki, jakimi  marszałek województwa lubuskiego wspiera medycynę na UZ. Już drugi rok UMWL wypłaca  studentom medycyny stypendia w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Otrzymują je ci studenci, którzy zadeklarowali, że po zakończeniu studiów podejmą pracę w Lubuskiem. W roku akademickim 2019/2020 po raz pierwszy przyznano stypendia – 1 200 zł miesięcznie –  studentom pielęgniarstwa.


Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje ponad 500 studentów medycyny na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT