Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejne 4 projekty z UZ otrzymały dofinansowanie z MNiSW w ramach NPRH.

30 czerwca 2017 r. 

 

 


W ostatniej dekadzie czerwca br.  (21.06.2017) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejne wyniki konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Miło nam poinformować, że wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w module Uniwersalia 2.1 – pozwalającym na włączenie do obiegu międzynarodowego najważniejszych osiągnięć polskich nauk humanistycznych znalazły się cztery projekty z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Aż dwa z nich dotyczą przekładu na język angielski dwóch monografii dr hab. Barbary Literskiej, prof. UZ, dziekan Wydziału Artystycznego UZ.

 


Pierwsza z nich zatytułowana „Dziewiętnastowiczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina” prezentuje pionierskie ujęcie zagadnienia odbioru muzyki Chopina w XIX wieku opublikowane w wydawnictwie Musica Iagellonica w 2004 roku.

 

Ta książka ma duże znaczenie dla ukazania stanu badań nad recepcją twórczości jednego z najbardziej znanych na świecie polskiego kompozytora. Jej istotnym walorem są także ustalenia terminologiczne oraz systematyzujące  muzyczne transkrypcje, które można zastosować w badaniu twórczości innych kompozytorów. 

 

Druga monografia pt. „Tadeusz Baird: kompozytor, dzieło recepcja” dotyczy angielskiego przekładu pierwszej kompleksowej i imponującej monografii (ss. 766) poświęconej wybitnemu polskiemu kompozytorowi XX w. (patronowi Filharmonii Zielonogórskiej). W polskiej wersji ta książka została wydana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2012 roku.

 


Efektem tych projektów będzie publikacja angielskojęzycznych monografii w renomowanym wydawnictwie Peter Lang. 

 


Łączna kwota przyznanego dofinansowania na oba projekty wynosi 145 328,00 zł  (67 284,00 zł na „Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina” oraz 78 044,00  na projekt pt. „Tadeusz Baird: kompozytor, dzieło, recepcja”).

 

 

Kolejna monografia, która otrzymała dofinansowanie to publikacja dr hab. Andrzeja Tuchowskiego, prof. UZ z Wydziału Artystycznego zatytułowana "Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu międzywojennego". Wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015.

 


Monografia dedykowana jest przenikaniu różnych rodzajów nacjonalizmu i rasizmu do refleksji o muzyce okresu międzywojennego oraz reakcji wobec tychże ideologii ze strony znaczących osobowości twórczych tego okresu. Pojęcie „nacjonalizm” rozumiane jest w tej publikacji, i w pozytywnym, jak i w negatywnym sensie. Dotyczy więc zarówno dwudziestowiecznych szkół kompozytorskich, refleksji estetycznej podbarwionej myślą narodową - ale także koncepcji historiozoficznych uzasadniających pretensje do hegemonistycznej pozycji kultury danego narodu. Tytułowy kompleks zagadnień zaprezentowany został na przykładzie czterech znaczących pod względem terytorialnym i ludnościowym krajów, reprezentujących różne systemy społeczno-polityczne (od pełnego totalitaryzmu do pełniej demokracji) oraz główne żywioły etniczne ówczesnej Europy. Są to: III Rzesza, faszystowskie Włochy, II Rzeczpospolita (po 1926 r.) oraz Wielka Brytania.

 


W tym przypadku wartość dofinansowania tłumaczenia na język angielski monografii to 54 600 zł. 

 

 

Czwarta publikacja, która otrzymała dofinansowanie to praca dr hab. Tomasza Mroza z Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego UZ. Projekt ma na celu przełożenie na j. angielski obszernej monografii pt. "Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji – autorzy – problemy" (wyd. Marek Derewiecki, 2012), której przedmiotem jest historia polskich badań nad dialogami Platona w dziewiętnastym wieku i w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Wersja angielska książki będzie wydana w wydawnictwie Academia Verlag.

 

 

Wartość dofinansowania tłumaczenia tej monografii na język angielski to 89 650,00 zł.

 

 

Wszystkim trzem autorom monografii serdecznie gratulujemy zdobytych grantów.

 

 

skan karty tytułowej (2).jpg okładka_BAIRD_WWW.jpg A. Tuchowski - Nacjonalizm . W ŁAŚCIWY....jpg PlatonwPolsce2.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT