Kolejne dofinansowanie projektu związanego z uruchomieniem kierunku lekarskiego na UZ

 

7 sierpnia 2015 r.


Projekt „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego” otrzymał dodatkowe wsparcie w wysokości 7,7 mln zł. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Lubuskiego podczas swego posiedzenia 4 sierpnia br.  Tym samym dofinansowanie dla tego zadania wzrosło z kwoty 18,1 mln zł do 25,8 mln zł.

 


Przedmiotem projektu „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego” jest m.in. przebudowa i modernizacja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracowni Badań Mikrobiologicznych oraz budynku Patomorfologii, który zostanie powiększony o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych. W ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu zostaną zmodernizowane sale operacyjne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi Centralnego Bloku Operacyjnego. Będą w nich zainstalowane kamery umożliwiające studentom przebywającym w salach dydaktycznych  obserwację prowadzonych zabiegów i operacji.

 

 

Ponadto zostanie zakupiony sprzęt i wyposażenie dydaktyczne oraz naukowo – badawcze, które pozwoli na prowadzenie zarówno zajęć ze studentami kierunku lekarskiego, jak i prac naukowych. Rodzaje sprzętu i wyposażenia planowane do zakupu były konsultowane ze specjalistami mającymi prowadzić zajęcia ze studentami oraz lekarzami praktykującym w poszczególnych specjalnościach.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT