Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejne osiągnięcia młodego naukowca z UZ

23 stycznia 2015 r.

 

J_Kroczak.jpg

 

W lutym zakończy się projekt badawczy mgr Justyny Kroczak  z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego  "Pawła Florenskiego (1882-1937) filozofia wszechjedności", który realizowany był w ramach porozumienia z Narodowym Centrum Nauki.

Temat projektu zbieżny jest z tematem pracy doktorskiej, której obrona zaplanowana jest na 2015 r. W ramach projektu mgr Kroczak odbyła dwie kwerendy biblioteczne i jeden staż naukowy (Moskwa, Paryż). Miejscem stażu był Instytut Antropologii Synergicznej, natomiast miejscem kwerendy biblioteka "Dom Łosiewa". W ramach projektu powstały również tłumaczenia fragmentów wspomnień Florenskiego i korespondencji.

 

Mgr Justyna Kroczak została także laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktoranów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. Gratulujemy !!!

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT