Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolejny profesor na Uniwersytecie Zielonogórskim!

24 sierpnia 2015 r.

 

Miło nam poinformować, iż kolejny naukowiec z Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał nominację profesorską. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - dr hab. inż.  Marcin Witczak z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji - 17 lipca 2015 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

 

 

Prof. Witczak2.jpg

 

 

Prof. dr hab. inż.  Marcin Witczak urodził się w Zielonej Górze w 1973 r. Po zdaniu matury w Technikum Elektronicznym w Zielonej Górze studiował na Politechnice Zielonogórskiej. W 1998 r. ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym. W 2002 r. w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej uzyskał stopień doktora w zakresie automatyki i robotyki (z wyróżnieniem). W 2007 r.  na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki — diagnostyka procesów przemysłowych. Jego monografia habilitacyjna została wyróżniona Nagrodą Premiera RP. W 2013 pełnił zaszczytną funkcję profesora wizytującego w Universite de Lorraine (Nancy, Francja).


Od 1998 r. prof. Marcin Witczak jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2012 jest kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinach informatyka, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka. Jest również kierownikiem Zakładu Systemów Informatycznych i Obliczeń Inteligentnych.

 
Od 2004 r. jest członkiem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, a od 2007 r. członkiem Komitetu Automatyki i Informatyki (wcześniej Cybernetyki Technicznej) PAN, oddział w Poznaniu. Od 2010  jest również członkiem IEEE.

Zainteresowania badawcze prof. Marcina Witczaka koncentrują się wokół automatyki ukierunkowanej na diagnostykę procesów i sterowanie tolerujące uszkodzenia. W ostatnich latach, wraz z zespołem, opracował szereg nowatorskich rozwiązań umożliwiających realizację powyższych zadań dla nieliniowych systemów dynamicznych.

 

Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, w tym 4 monografii, 24 artykułów w czasopismach z prestiżowej listy filadelfijskiej. Był wykonawcą lub kierował licznymi pracami w ramach grantów finansowanych przez Unię Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Komitet Badań Naukowych. Był promotorem dwóch zakończonych przewodów doktorskich, w tym jeden z wyróżnieniem, recenzentem w  przewodach habilitacyjnych i doktorskich z dyscyplin informatyka oraz automatyka i robotyka. Był promotorem ponad 80 prac magisterskich i inżynierskich na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka oraz elektrotechnika. Jest wykładowcą z zakresu m.in. diagnostyki technicznej i sterowania tolerującego uszkodzenia, metod sztucznej inteligencji w automatyce, jak również systemów SCADA.

 

Serdecznie gratulujemy nominacji!

 

 

 

prof. Witczak1.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT