Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja "Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!"

domek energooszczędny.jpg

Fot. Archiwum Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

7 kwietnia 2016 r.

 

 

Jutro, to jest w piątek, 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie  Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. A. Wysockiego 2 w Nowym Kisielinie - Zielonej Górze odbędzie się  konferencja "Energetyka komunalna – teraźniejszość i wyzwania przyszłości!" Organizatorami tego wydarzenia są: Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz  Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. 

 


Konferencja obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z energetyką komunalną, odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką energetyczną na obszarach zurbanizowanych. Ważną kwestią poruszaną w trakcie konferencji będzie analiza możliwości finansowania przedsięwzięć proefektywnościowych zarówno w gminach, miastach czy osiedlach, jak również w przedsiębiorstwach.

 


Tematyka w bezpośredni sposób dotyczy spółdzielni, wspólnot i administratorów zasobów mieszkaniowych w zakresie analiz technicznych oraz możliwości finansowania inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego, a także jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynków użyteczności publicznej.

 


W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii oraz Instytutu Inżynierii Środowiska UZ, którzy udzielą informacji na temat możliwości współpracy w zakresie doradztwa przedinwestycyjnego, wsparcia inwestorów w szerokim zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, etc.

 

 

Program konferencji:

 

10.00 – 10.30 - otwarcie konferencji;


10.30 – 11.00 – energetyka komunalna charakterystyka i teraźniejszość –  prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł;


11.00 – 11.30 – Energy Manager – zawód przyszłości. Kształcenie inżynierów energetyków na Uniwersytecie Zielonogórskim – dr inż. Piotr Ziembicki;

 

11.30 – 12.00     Przerwa kawowa

 

12.00 – 12.30 – oszczędność energii czy odnawialne źródła energii? –  dr inż. Marcin Jarnut;


12.30 – 13.00 – Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii – potencjał badawczo-wdrożeniowy – mgr inż. Katarzyna Zagórska, mgr inż. Michał Pawłowski;


13.00 – 13.30 – jak obniżyć koszty energii w przedsiębiorstwie i energetyce komunalnej – dr inż. Jan Bernasiński;


13.30 – 13.45 – sieć Enterprise Europe Network szansą na rozwój firmy – mgr Karol Dąbrowski;


13.45 – 14.15 – możliwości inwestowania w OZE w specjalnych strefach ekonomicznych w kontekście dyrektyw unijnych i obowiązujących przepisów prawa polskiego – Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.;


14.15 – 14.45 – podsumowanie i zakończenie konferencji.

 

 

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie: http://www.iis.uz.zgora.pl lub  http://www.pnt.uz.zgora.pl  .

 

 

Warto wspomnieć, że w październiku br. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zostanie uruchomiony nowy kierunek – energetyka komunalna. Wszelkich informacji na ten temat podczas konferencji udzielą prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł i dr inż. Piotr Ziembicki. Wystąpienie dr. P. Ziembickiego będzie dotyczyło kształcenia inżynierów energetyków na Uniwersytecie Zielonogórskim.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT