Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja kanclerzy i kwestorów polskich uczelni technicznych na UZ rozpoczęta!

11 października 2017 r.

 

 

Dziś, to jest w środę 11 października br. na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się trzydniowa konferencja kanclerzy i kwestorów polskich uczelni technicznych.

 


W jej otwarciu wzięli udział: JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorektor d/s studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor d/s jakości kształcenia prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk,  prorektor d/s nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Giorgi Melikidze,  prorektor d/s rozwoju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ,  wiceprezydent miasta Zielona Góra Dariusz Lesicki, przewodniczący Konwentu Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych, kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Henryk Zioło oraz dyrektor generalny Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, szef zespołu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Wojciech Grzelecki.

 


Gości przywitała kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego Katarzyna Łasińska. Rektor UZ, prof. Tadeusz Kuczyński opowiedział zebranym o rozwoju zielonogórskiej uczelni w ostatnich latach. Podkreślił, że żadna z polskich uczelni nie oferuje nauki w tylu różnych obszarach nauki. Z jednej strony wynika to z faktu, iż Uniwersytet powstał z połączenia  Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Z drugiej, że na przestrzeni minionych 4. lat na UZ zostały uruchomione tak prestiżowe kierunki jak: prawo, psychologia, inżynieria danych, logistyka i kierunek lekarski. Od września tego roku uczelnia jest współwłaścicielem kliniki uniwersyteckiej w Zielonej Górze. Także we wrześniu br. nastąpiło połączenie UZ z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, która od 1 ub.m. stała się 13. Zamiejscowym Wydziałem w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Uczelnia to nie tylko naukowcy i studenci, ale również nowoczesna Biblioteka Uniwersytecka, Park Naukowo-Technologiczny UZ sp. z o.o., Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, a od września br. również Centrum Energetyki Odnawialnej i Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych.


Tak intensywny rozwój uczelni nie byłby możliwy bez  znaczącego wsparcia finansowego, jakie uczelnia otrzymuje od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jak i Urzędu Miasta Zielona Góra.

 


Kontynuując „finansowy” wątek wystąpienia JM Rektora, Dariusz Lesicki, wiceprezydent miasta Zielona Góra dodał, że w ciągu ostatnich 11 lat, miasto przekazało uczelni około 50 mln zł. To była świadoma decyzja, zapisana w strategii rozwoju Winnego Grodu. Jesteśmy dumni z tego, że żyjemy w uniwersyteckim mieście. Uniwersytet gwarantuje nam jego rozwój – dodał wiceprezydent.

 


Przewodniczący Konwentu Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych, kanclerz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Henryk Zioło podziękował władzom uczelni za ciepłe przyjęcie uczestników konferencji. Dodał, że od pewnego czasu kolejne spotkania są organizowane w miastach, w których uczelnie borykają się z różnego rodzaju problemami. Z drugiej jednak strony jest pełen podziwu i uznania dla władz tych uczelni, jak szybko potrafią dostosować się do zmieniających się warunków i jak skuteczne są w tych działaniach. Podkreślił, że „zazdrości” władzom UZ tak dobrej współpracy z władzami samorządowymi miasta i województwa. Uczelnie w dużych miastach są bowiem zdane wyłącznie na siebie. Podziękował także władzom UZ za organizację konferencji.

 


Dyrektor generalny Agencji Szkolenia i Promocji Kadr, szef zespołu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Wojciech Grzelecki stwierdził, że XVI konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni technicznych jest ważna z 3 powodów. Odbywa się krótko po Kongresie Nauki, który przyniósł jego uczestnikom wiele istotnych refleksji.  W tym roku przypada jubileusz 25-lecia istnienia Agencji Szkolenia i Promocji Kadr. Po raz pierwszy konferencja kanclerzy i kwestorów uczelni technicznych odbywa się na klasycznym uniwersytecie.

 


Po tym krótkim spotkaniu inaugurującym kanclerze i kwestorzy zwiedzili uczelnię oraz Park Naukowo-Technologiczny UZ, a także Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus. Po czym przenieśli się do Łagowa, by tam kontynuować obrady.

 


Przypomnijmy, że główne tematy konferencji to: ustawa 2.0, pomoc publiczna na uczelniach, spółki celowe, zmiany w przepisach podatkowych i konsolidacja uczelni. Podczas paneli dyskusyjnych nastąpi wymiana doświadczeń reprezentantów poszczególnych uczelni.

 


Szczegółowy program konferencji jest dostępny pod adresem http://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?konferencja-kanclerzy-i-kwestorow-polskich-uczelni-technicznych-na-uz .

 

 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z otwarcia konferencji i zwiedzania Parku Naukowo-Technologicznego UZ sp. z o.o.

 

 

Fot. Kazimierz Adamczewski.

 

 

 

KAZ_8764r.jpg KAZ_8769r.jpg KAZ_8770r.jpg
KAZ_8772r.jpg KAZ_8774r.jpg KAZ_8783r.jpg
KAZ_8786r.jpg KAZ_8787r.jpg KAZ_8795r.jpg
KAZ_8799r.jpg KAZ_8816r.jpg KAZ_8821r.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT