Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencja naukowa – „Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zielona Góra po 1989 roku”

Zielona Góra Bachus.JPG

Zielonogórski Bachus. Fot. Mamert Janion

25 października 2017 r.

 

 

Już jutro, 26 października br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej (aleja Niepodległości 15) w  Zielonej Górze odbędzie się konferencja naukowa zatytułowana  „Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zielona Góra po 1989 roku”.

 

Jej organizatorami są: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

Poniżej prezentujemy program konferencji:

 

 

 9.00 –  9.45 – sala witrażowa –  otwarcie konferencji: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ; mgr Leszek Kania, dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ –  promocja książki: Zielona Góra – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, t. I, pod red. B. Burdy, A. Polak, L. Kani, M. Szymczak, Zielona Góra 2017.

 


 9.45 – 10.15 – prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) – Przemiany w gospodarce Zielonej Góry po 1989 roku.


10.15 – 10.30 – dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) – Szkolnictwo zielonogórskie po 1989 roku.


10.30 – 10.45 – dr Hanna Kurowska (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) – Modernizacja społeczeństwa Zielonej Góry w latach 1989-2015 i prognoza do 2050 roku.


10.45 – 11.00 – mgr Leszek Kania (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Sztuki wizualne w Zielonej Górze w okresie transformacji ustrojowej.


11.00 – 11.15 – dr Longin Dzieżyc (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Główne kierunki działalności zielonogórskich muzeów po 1989 roku.


11.15 – 11.30 – dr Małgorzata Szymczak (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii), dr Alina Polak-Woźniak (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Udział kobiet we władzach lokalnych, życiu społecznym i oświatowym Zielonej Góry po 1989 roku.


11.30 – 11.45 – dr n.med. Jacek Kotuła (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) – Reorganizacja jednostek ochrony zdrowia w Zielonej Górze w początkowym okresie reformy po 1989 r.


11.45 – 12.00 – dyskusja.


12.00 – 12.15 - przerwa kawowa.


12.15 – 12.30 – mgr Joanna Kasprowicz (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) – Problem bezdomności kobiet w Zielonej Górze po 1989 roku i związane z nim rozwiązania polityki społecznej.


12.30 – 12.45 – mgr inż. Robert Zielonka (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) – Rynek nieruchomości w Zielonej Górze po roku 1989 - stan, problemy do rozwiązania oraz perspektywy.


12.45 – 13.00 – dr Ireneusz Wojewódzki (Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii) –  Trudna dekada transformacji na przykładzie Elektrociepłowni „Zielona Góra" 1991-2001.


13.00 – 13.15 – dr Izabela Korniluk (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze), mgr Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Patroni zielonogórskich rond.


13.15 – 13.30 – dr Grzegorz Biszczanik (Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica") –  Ikonografia zielonogórskich kart pocztowych po 1989 roku.


13.30 – 13.45 – dr Sylwester Woźniak (Polskie Towarzystwo Historyczne) – Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w badaniach prowadzonych na Uniwersytecie Zielonogórskim po 1989 roku.


13.45 – 14.00 – mgr Grzegorz Wanatko (Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze) – Aktywność mniejszości ukraińskiej w Zielonej Górze po 1989 roku.


14.00 – 14.30 – dyskusja i zakończenie konferencji.

loga konferencja Zielona Góra.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT