Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

5 maja 2017 r.

 

EC1_slajd2.jpg

Rozpoczęła się już rejestracja na kolejną konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, która odbędzie się 25 i 26 maja br. w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Uczestnicy będą dyskutować  o kwestii podstawowej, o finansach.

 

Program i link do rejestracji

http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-finansowanie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/

 

Od bieżącego roku obowiązuje nowy algorytm finansowania uczelni odchodzący wyłącznie od czynnika ilościowego, planowana jest jego dalsza zmiana w celu większego uwzględnienia czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji. Rozstrzygnąć należy też, w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową. Istnieją również koncepcje zmiany sposobu i finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie: zamiast), kontraktowego system finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów.

 

Trzeba rozstrzygnąć w jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne.

 

Konferencję z MNiSW organizują wspólnie łódzkie uczelnie.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT