Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi

24 maja 2017 r.

 

EC1_slajd2.jpg

W dniach 25-26 maja br. odbędzie się kolejna Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pod hasłem „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” organizowana tym razem przez łódzkie środowisko akademickie.

 

Zasady finansowania nauki i szkolnictwa wyższego ze środków publicznych tworzą bodźce motywujące instytucje sektora akademickiego do podejmowania określonych kierunków aktywności. Dotacje budżetowe: podstawowa – w obszarze działalności dydaktycznej oraz statutowa – na finansowanie działalności badawczej stanowią podstawowy strumień środków dla instytucji akademickich. Sposób podziału dotacji określony jest w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydanych na podstawie odpowiednich delegacji ustawowych.


Sposób obliczania dotacji na zadania związane z kształceniem studentów, algorytm, ma za sobą już długą historię. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło ostatnio działania mające zwiększyć znaczenie czynników jakościowych. Jednak zarówno w przypadku jakości naukowej, jak i dydaktycznej powstaje pytanie co do wskaźników, które powinny je reprezentować w algorytmie podziału dotacji. Rozstrzygnąć należy też, w jakim stopniu działalność naukowa powinna być finansowana w trybie konkursowym, w postaci grantów badawczych, a w jakim (i na jakich zasadach) w oparciu o dotację podmiotową na działalność statutową.


Rozważane też są zmiany koncepcji finansowania, np. możliwość funkcjonowania obok algorytmu (a radykalnie: zamiast), kontraktowego system finansowania obejmującego część negocjowaną i przewidującego zobowiązania uczelni do realizacji określonych celów.


Trzeba rozstrzygnąć jakim stopniu w podziale środków publicznych na badania naukowe i szkolnictwo wyższe powinny uczestniczyć uczelnie niepubliczne.


W organizację konferencji włączyło się szerokie łódzkie środowisko akademickie: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkoła Filmowa w Łodzi, Akademia Muzyczna w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i  Polska Akademia Nauk.

 

Program transmisji konferencji NKN „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”

Łódź, 25 maja 2017

 

 

25.05 czwartek

 

9.30–9.45 Oficjalne otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Rektor Politechniki Łódzkiej

 

9.45–10.30  Wystąpienie programowe

Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

10.30–12.10  Sesja międzynarodowa  Finansowanie szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym

 

12.45–14.15  PANEL I Modele finansowania uczelni publicznych

 

15.30–16.50 PANEL II Parametry finansowania uczelni

 

26.05 piątek

 

9.00–9.30 Wystąpienie otwierające

dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz Stanu, MNiSW

 

9:30–10:00  Wystąpienie tematyczne Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskiej nauki   Piotr Michałowski, Europejski Bank Inwestycyjny

 

10.00–11.50  PANEL III Rola finansowania doskonałości

 

11.50–12.50 PANEL IV System stypendiów i kredytów dla studentów

 

Transmisja on-line:: https://nkn.gov.pl/

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT