Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs dla dzieci pracowników UZ na Kartkę Bożonarodzeniową

3 listopada 2014 r.

 

Tradycyjnie, jak co roku Uniwersytet Zielonogórski w ramach Akcji Uniwersytet Dzieciom ogłasza konkurs dla dzieci pracowników naszej uczelni na Kartkę Bożonarodzeniową.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone w czterech kategoriach wiekowych, a przede  wszystkim wydrukowane w formie pocztówki i rozesłane przez JM Rektora  z życzeniami świątecznymi do firm i instytucji w kraju i za granicą.

Na konkurs należy dostarczyć tylko jedną pracę, maksymalny format projektu kartki nie powinien przekroczyć A 4.  Kartka powinna być wykonana techniką umożliwiającą skanowanie (narysowana kredkami, namalowana farbami, wyklejana, wydzieranka itp.).
Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenie pobrane ze strony Akcji Uniwersytet Dzieciom.
Prace bez oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.

Prace należy przekazać osobiście lub drogą pocztową do Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego, najpóźniej do 21 listopada br. (Biuro Promocji UZ, ul. Licealna 9, budynek Rektoratu, pok. 05)
 

Regulamin konkursu dostępny na stronie::


Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano niespodzianki.

 

afisz o konkursie 2014-15_krzywe.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT