Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs krasomówczy studentów Wydziału Prawa i Administracji UZ

17 maja 2019 r.

prawo - jury_przerobka.jpg

Jury. Siedzą od lewej: Katarzyna Tomczak, Ewa Niezabitowska, Piotr Majchrzak.

W minioną środę 15 maja br. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbył się konkurs krasomówczy studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego  organizatorem był Kornel Sadowski, który obecnie prowadzi ze studentami zajęcia dotyczące kazuistyki w postępowaniu cywilnym. Zadaniem uczestników konkursu było wygłoszenie mowy końcowej w postępowaniu cywilnym.


W jury konkursu zasiedli: sędzia Sądu Rejonowego Ewa Niezabitowska oraz adwokaci: Katarzyna Tomczak i Piotr Majchrzak. Jurorzy pozytywnie ocenili poziom wszystkich wystąpień studentów i szczegółowo omówili mocne strony przemówień. Ich decyzją  I miejsce zdobyła Katarzyna Cimek, II – Łukasz Rouba, a III – Marcin Ruszkowski. Wyróżnienie przypadło w udziale Klaudii Wojcieszak.


Nagrodami w konkursie, oprócz preferencyjnych zasad uzyskania zaliczeń, była książka pt. „Przygotowanie do aplikacji prawniczych” w zakresie prawa cywilnego, wydana nakładem wydawnictwa C.H. Beck, której autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UZ.


Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom konkursu.

 

prawo - Klaudia Cimek - I miejsce_przerobka.jpg prawo Łukasz Rauba II miejsce_przerobka.jpg prawo - Marcin Ruszkowski - III miejsce_przerobka.jpg prawo - komplet_przerobka.jpg
Katarzyna Cimek - I miejsce. Łukasz Rouba - II miejsce. Marcin Ruszkowski - III miejsce. Stoją od lewej: P. Majchrzak, M. Ruszkowski, E. Niezabitowska, K. Cimek, K. Tomczak(w drugim rzędzie), Ł. Rouba, Klaudia Wojcieszak.

Fot. Kornel Sadowski.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT