Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

1 lipca 2021 r.

ZUS - logotyp.jpg

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych, w kategoriach: najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska.


Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.


Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych. Wymaganym językiem pracy jest język polski. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.Jak zgłosić pracę do konkursu:

1. Komplet dokumentacji na konkurs należy przesłać na adres: konkurs_zus@zus.pl .

2. Dokumentację należy przesłać w formacie DOC lub PDF.

3. W temacie albo tytule maila przekazującego dokumentację należy wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową”.

4. Komplet dokumentacji obejmuje:

a. manuskrypt pracy w formacie pliku DOC lub PDF,

b. skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego [załącznik nr 1 do Regulaminu],

c. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,

d. skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy – w przypadku prac licencjackich i magisterskich,

e. informację o terminie obrony pracy [załącznik nr 2 do Regulaminu],

f. krótki biogram autora, promotora pracy oraz promotora pomocniczego, jeżeli został on powołany,

g. skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora.


Ważne!

Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.


Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 30 września 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu br., a do 30 czerwca 2022 r. nagrodzone prace zostaną opublikowane.


Kontakt do organizatorów konkursu: konkurs_zus@zus.pl, robert.marczak@zus.pl  .


Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT