Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ

 

 

14 marca 2018 r.

 

 

 

Uniwersytet Zielonogórski

ogłasza konkurs zewnętrzny

na stanowisko

                  pracownika administarcyjnego                   

w Pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

 

 

Podstawowy zakres obowiązków wykonywanych na danym stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Rady Ministrów a także stypendiami dla młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Ogólny nadzór i organizacja uroczystości promocji habilitacyjnych, doktorskich oraz honoris causa.
 • Prowadzenie księgi dyplomów doktorskich i ewidencji uzyskanych doktoratów.
 • Weryfikacji formalna wniosków o zgłoszenie konferencji i sprawozdań z konferencji  organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki  Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Ewidencjonowanie i udostępnianie informacji o konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez jednostki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 • Koordynacja, we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Uczelni i kwesturą, spraw związanych z pozyskiwaniem danych niezbędnych do przygotowania sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Opracowywanie informacji i zestawień statystycznych.
 • Inne zadania wynikające z zadań Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Biegłej znajomości obsługi komputera,
 • Znajomości struktury Uczelni,
 • Obsługi systemów uczelnianych,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności dobrej organizacji pracy,
 • Komunikatywności, samodzielności,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności, dokładności i systematyczności.

Atutem będzie:

 • Znajomość języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 21.03.2018 r. do godz. 15:00 na adres:

rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl,

lub osobiście

Dział Osobowy, pokój nr 14

ul. Licealna 9

65-417 Zielona Góra

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

 

Informujemy, ze skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT